Загальна інформація

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника – один із провідних вузів України – засновано 1940 року.

Наше бачення: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника – сучасний конкурентоспроможний освітній та науково-дослідницький центр міжнародного рівня, потенціал якого впливає на розвиток регіону та формування людського капіталу.

Наша місія:

  • освіта – надання якісних освітніх послуг, спрямованих на підготовку високопрофесійних фахівців;
  • наука – формування сучасного дослідницького університету – центру генерування інноваційних ідей та їх реалізації;
  • регіон – спрямування освітнього та наукового потенціалу на розвиток і зміцнення регіону.

Університет акредитований за найвищим, ІV рівнем акредитації.

Згідно з міжнародним рейтингом SciMago Institutions Rankings  університет посідає 1 місце (2019 р.) серед ЗВО України та входить до топ-200 університетів Центральної та Східної Європи.

Університет займає 14-ту позицію (у 2019 р.) серед більш, ніж 200 університетів України за показниками міжнародної наукометричної бази Scopus (цитовані англомовні публікації) та входить до 10-ти найкращих закладів вищої освіти західного регіону.

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника здійснює підготовку фахівців за 64 спеціальностями, веде плідну науково-дослідну та інноваційну діяльність. За весь час своєї діяльності у закладі вищої освіти було підготовлено понад 140 тисяч фахівців.

Університет підтримує тісні зв’язки з багатьма науковими та навчальними закладами світу, зокрема США, Азії  і ЄС. Реалізує 11-ть безкоштовних магістерських програм подвійних дипломів з провідними університетами Республіки Польща.

Університет є членом міжнародних консорціумів: член євразійської асоціації університетів (2002 р.); член європейської асоціації університетів (2010 р.); член консорціуму варшавського та українських університетів (2006 р.);  член міжнародного консорціуму університетів (2015 р.); член консорціуму університетів балтійського регіону та україни (2015 р.); член міжнародної університетської спільноти «один пояс – один шлях» (2016 р.); член великої хартії університетів «magna charta universitatum» (2018 р.).

У рамках європейської програми Еразмус+ КА2 Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника отримав грантові кошти для 4 проектів. У проекті MoPED – «Модернізація педагогічної вищої освіти з використання інноваційних інструментів викладання» вперше в Україні університет виступає грантоотримувачем. У рамках європейської програми Еразмус+ KA1 Університет реалізовує 9 програм академічної мобільності студентів та викладачів.

В університеті функціонує спільна навчально-наукова лабораторія фізики магнітних плівок з Інститутом металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України,  яка має статус Національного надбання України.

Крім того, серед іншого функціонують навчально-наукова лабораторія біологічної екології, Національний контактний пункт програм ЄС Горизонт – 2020 за напрямком “Нанотехнології, сучасні матеріали та передові сучасні виробництва”, Навчально-науковий Інститут історії, етнології і археології Карпат, Науковий інформаційно-аналітичних центр НАТО, Інформаційний центр ЄС.

Успішно реалізуються міжнародні проекти – Державний інвестиційний проект «Будівництво Міжнародного центру зустрічей студентської молоді України і Республіки Польща (селище Микуличин Івано-Франківської області)» та проект створення Міжнародного наукового центру «Обсерваторія» (г. Піп Іван, Чорногірський хребет, Карпати), який виконується за грантові кошти ЄС.

Структура Університету:

11 факультетів – факультет іноземних мов, філософський факультет, факультет математики та інформатики, економічний факультет, фізико-технічний факультет, факультет фізичного виховання та спорту, педагогічний факультет, факультет філології, факультет історії, політології і міжнародних відносин, факультет природничих наук, факультет туризму;

4 інститути – Навчально-науковий юридичний інститут, Навчально-науковий інститут мистецтв, Коломийський навчально-науковий інститут (м. Коломия), Інститут післядипломної освіти та довузівської підготовки, 1 коледж – Івано-Франківський коледж ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”

Інші структурні підрозділи – Навчально-науковий центр якості надання освітніх послуг та дистанційного навчання, інформаційно-обчислювальний центр, Науковий парк “Прикарпатський університет”, Дендрологічний парк ім. З.Ю. Павлика, Ботанічний сад, Наукова бібліотека, спортивно-оздоровчий комплекс “Смерічка”, 2 музеї, стадіон “Наука”, спортивний комплекс “Олімп”.

Працюють 79 кафедр, серед науково-педагогічних працівників яких 123 доктори наук, професори, 724 з науковими ступенями та вченими званнями. Професор Лущак В. І.  входить до рейтингу 50 найкращих науковців України, доценти Лущак О. В. та Кубрак Г. М. – до рейтингу 50 найкращих молодих вчених України.

Викладачі та студенти одні з перших в Україні розпочали протестні акції, які переросли у Революцію Гідності. Героєм Небесної Сотні став студент філософського факультету Роман Гурик, “Герой України” (посмертно).

 

Презентація “Наш університет