Макар Юрій Іванович

Макар Юрій Іванович – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича; заслужений діяч науки і техніки України (2001), академік Української академії історичних наук, Міжнародної слов’янської Академії наук, Української вільної академії наук у США. Почесний професор Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (2000) та Волинського національного університету імені Лесі Українки (2003),  Жешувського університету (Польща, 2007). Почесний доктор Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (2015).

Народився Юрій Іванович  4 лютого 1935 року в селі Новосілки Томашівського повіту Люблинського воєводства у Польщі, на історичній Холмщині. Ще 1953 року вступив на заочне навчання до Київського університету, яке завершив, з перервою на військову службу, 1962 року, здобувши фах історика. Працюючи в школі написав і захистив кандидатську дисертацію на тему «Варшавське збройне повстання 1944 року».

Впродовж 1975-2002 рр. Юрій Іванович працював деканом історичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, а з 1996 року і до нині – завідувач кафедри міжнародних відносин.

У 1984 році захистив докторську дисертацію «Суспільно-політичні перетворення в Польщі (1944-1949)”, а з 1994 року на факультеті під керівництвом професора Макара діяла спеціалізована вчена рада із захисту докторських і кандидатських дисертацій з історичних наук. Тепер діє уже дві докторські ради: з історичних та політичних наук. Другу з них очолює професор Юрій Іванович.

Науковий доробок Ю.І. Макара складає понад 500 публікацій в українських та зарубіжних виданнях. Серед них  індивідуальні й колективні монографії, підручники, наукові статті. Він є членом редколегій ряду вітчизняних і зарубіжних видань.

За багаторічну бездоганну працю відзначений багатьма державними нагородами, в т.ч.: орденом «За заслуги»ІІІ ст. (2006), почесним званням «Заслужений діяч науки і техніки» (2001). Є академіком: Міжнародної слов’янської академії наук (1997), Української академії історичних наук (1999), Української вільної академії наук у США (2006), Української академії політичних наук (2007).