Панчук Май Іванович

Панчук Май Іванович (01.05.1937 – 04.08.2018) – доктор історичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік Академії вищої школи (з 1997 р.), завідувач відділу національних меншин Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса НАН України, провідний науковий співробітник Науково-дослідного інституту українознавства. Почесний доктор Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (з 1997 року).


Народився в с. Попільня Попільнянського району Житомирської області. У 1960 році закінчив Київський державний університет імені Т. Г. Шевченка. У 1968 році захистив кандидатську дисертацію. Впродовж 1967-1968 рр. – асистент, а з 1968-1969 рр. – старший викладач кафедри марксизму-ленінізму Київського технологічного інституту харчової промисловості. З 1969 р. — лектор ЦК КП України. З 1976 р. — старший науковий співробітник, завідувач сектора Інституту історії партії при ЦК КПУ — філіалу Інституту марксизму-ленінізму при ЦК КПРС. У 1983 році захистив докторську дисертацію на тему: «Ідейно-організаційне зміцнення Компартії Західної України і посилення її впливу на маси». У 1991 р. працював головним науковим співробітником Інституту історії АН УРСР. З 1992 року очолював відділ національних меншин в Інституті національних відносин і політології НАНУ. У 1994-1996 рр. — заступник директора з наукової роботи цього інституту. У 1996-1998 рр. — перший заступник голови та голова Вищої атестаційної комісії України. 1998-2018 рр. – очолював відділ національних меншин Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса НАН України.

Автор понад 400 публікацій. Співавтор навчальних посібників з історії України, політології для студентів вищих навчальних закладів. Входив до складу редакційних колегій «Українського історичного журналу», «Історичного журналу», журналу «Політичний менеджмент», збірників наукових праць «Наукові записки ІПіЕНД» та «Сучасна українська політика».

Нагороди: Почесна грамота Верховної Ради України; п’ять медалей; нагрудний знак “Петро Могила” Міністерства освіти і науки України; знак “Відмінник освіти України”; лауреат нагороди Ярослава Мудрого Академії наук вищої школи.