Склад ректорату

СКЛАД РЕКТОРАТУ

за наказом від 18.01.2017 року № 24
зі змінами від 19.01.2018 року № 27
зі змінами від 02.09.2019 року № 561
зі змінами від 12.12.2019 року № 858

Персональний повний склад ректорату:

1. Цепенда І. Є. – ректор, голова ректорату;
2. Запухляк Р. І. – проректор з науково-педагогічної роботи;
3. Михайлишин Г. Й. – проректор з науково-педагогічної роботи;
4. Шарин С. В. – проректор з науково-педагогічної роботи;
5. Шинкарук Я. І. – проректор з науково-педагогічної роботи та соціально-економічного розвитку;
6. Якубів В. М. – проректор з наукової роботи;
7. Кононенко В. І. – радник ректора;
8. Благун І. С. – декан економічного факультету;
9. Васильєва В. А. – директор навчально-наукового юридичного інституту;
10. Великочий В. С. – декан факультету туризму;
11. Гасюк І. М. – декан фізико-технічного факультету;
12. Голод Р. Б. – декан факультету філології;
13. Гоян І. М. – декан філософського факультету;
14. Грицан А. В. – директор навчально-наукового інституту мистецтв;
15. Кондур О. С. – декан педагогічного факультету;
16. Кугутяк М. В. – декан факультету історії, політології і міжнародних відносин;
17. Нагорняк М. М. – директор навчально-наукового інституту післядипломної освіти та довузівської підготовки;
18. Пилипів В. М. – декан факультету математики та інформатики;
19. Плекан Ю. В. – директор Коломийського навчально-наукового інституту;
20. Случик В. М. – декан факультету природничих наук;
21. Яців Я. М. – декан факультету фізичного виховання та спорту;
22. Яцків Н. Я. – декан факультету іноземних мов;
23. Москаленко Ю. М. – директор Івано-Франківського коледжу;
24. Аннич А. Б. – директор інформаційно-обчислювального центру;
25. Блаженко Т. В. – начальник юридичного відділу;
26. Гаврилишин П. М. – директор Наукової бібліотеки;
27. Галущак І. Є. – начальник науково-дослідної частини;
28. Григорів О. О. – головний бухгалтер;
29. Івасюк І. Я. – директор навчально-наукового центру якості надання освітніх послуг і дистанційного навчання;
30. Ільницький Р. В. – завідувач відділу аспірантури та докторантури;
31. Копчак Ю. С. – голова первинної профспілкової організації працівників університету;
32. Корнієнко Т. Б. – начальник загального відділу, секретар ректорату;

33. Романкова Л. М. – завідувач відділу виховної та психолого-педагогічної роботи;
34. Смішко О. В. – начальник відділу кадрів;
35. Солонець І. Ф. – начальник навчально-методичного відділу;
36. Дюк Н. С. – голова студентського профкому;
37. Вовк В. Я. – голова студентського сенату.

Персональний неповний склад ректорату:

1. Цепенда І. Є. – ректор, голова ректорату;
2. Запухляк Р. І. – проректор з науково-педагогічної роботи;
3. Михайлишин Г. Й. – проректор з науково-педагогічної роботи;
4. Шарин С. В. – проректор з науково-педагогічної роботи;
5. Шинкарук Я. І. – проректор з науково-педагогічної роботи та соціально-економічного розвитку;
6. Якубів В. М. – проректор з наукової роботи;
7. Кононенко В. І. – радник ректора;
8. Благун І. С. – декан економічного факультету;
9. Васильєва В. А. – директор навчально-наукового юридичного інституту
10. Великочий В. С. – декан факультету туризму;
11. Гасюк І. М. – декан фізико-технічного факультету;
12. Голод Р. Б. – декан факультету філології;
13. Гоян І. М. – декан філософського факультету;
14. Грицан А. В. – директор навчально-наукового інституту мистецтв;
15. Кондур О. С. – декан педагогічного факультету;
16. Кугутяк М. В. – декан факультету історії, політології і міжнародних відносин;
17. Нагорняк М. М. – директор навчально-наукового інституту післядипломної освіти та довузівської підготовки;
18. Пилипів В. М. – декан факультету математики та інформатики;
19. Плекан Ю. В. – директор Коломийського навчально-наукового інституту;
20. Случик В. М.– декан факультету природничих наук;
21. Яців Я. М. – декан факультету фізичного виховання та спорту;
22. Яцків Н. Я. – декан факультету іноземних мов;
23. Москаленко Ю. М. – директор Івано-Франківського коледжу;
24. Блаженко Т. В. – начальник юридичного відділу;
25. Григорів О. О. – головний бухгалтер;
26. Смішко О. В. – начальник відділу кадрів;
27. Корнієнко Т. Б. – начальник загального відділу, секретар ректорату.