Інформація з охорони праці

Наказ №84 “Про систему управління охороною праці”

Положення про впровадження та удосконалення системи управління охороною праці в ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”

Додаток № 1 до положення про Систему управління охороною праці в ДВНЗ “Прикарпатський університет імені Василя Стефаника”

Наказ №85 “Про систему управління охороною праці”

Система управління охороною праці в ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”

Наказ №72-АГП “Щодо проведення навчання та перевірки знань посадових осіб з питань безпеки життєдіяльності”

Наказ №476 “Про проведення навчання та перевірки знань працівників з питань безпеки життєдіяльності і пожежної безпеки”

Розпорядження 39-р “Про затвердження списків посадових осіб, які проходять навчання з питань безпеки життєдіяльності та пожежної безпеки”

Розпорядження №59-р “Про проведення повторної перевірки знань посадових осіб з питань безпеки життєдіяльності та пожежної безпеки”

Наказ №554 “Про проведення вступного інструктажу з студентами”

Порядок проведення та реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності з учнями, студентами, аспірантами

Наказ №56 від 28 січня 2019 року “Про перегляд інструкцій з охорони праці”

Положення про розробку інструкцій з охорони праці в ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”

Наказ №734 “Про проведення атестації робочих місць за умовами праці”

Наказ №335 Про внесення змін до наказу № 737 “Про проведення атестації робочих місць за умовами праці”

Наказ № 553 “Про надання пільг за шкідливі та небезпечні умови праці і особливий характер праці з 01.09.2019 р. до 01.09.2024 р.”

Наказ № 05 “Про надання пільг за шкідливі умови праці та особливий характер праці”

Наказ №731 “Про проведення медичного огляду”

Акт визначення категорії працівників, які підлягають періодичному медичному огляду від 8 грудня 2018р.

Акт визначення категорії працівників, які підлягають періодичному медичному огляду від 8 грудня 2018р. №2

Список працівників, які підлягають періодичним медичним оглядам у 2019 році.

Заключний акт за результатами періодичного медичного огляду працівників від 26.09.2019 р.

Акт визначення категорії працівників, які підлягають попередньому медичному огляду у 2020-2021 роках.

Наказ №240 “Про проведення Всесвітнього дня охорони праці та Тижня охорони праці”

Розпорядження №69-р “Підведення підсумків Тижня охорони праці”

Наказ №872 “Про забезпечення безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу під час зимових канікул, посилення протипожежного та техногенного захисту об’єктів, проведення позапланових інструктажів з безпеки життєдіяльності”

Звіт про травматизм на виробництві за формою 6\ОП-7