Німчук Василь Васильович

Німчук Василь Васильович ( 6 липня 1933 – 26 листопада 2017 ) – доктор філологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу історії української мови (з 1986), директор Інституту української мови НАН України (1998 – 2008), лауреат Державної премії АН УРСР імені І.Я.Франка (1985), Всеукраїнської премії імені Івана Огієнка в галузі науки (2003), нагороджений ювілейною медаллю П.Й.Шафарика Кошицького університету (Словаччина) (1995). Почесний доктор Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника ( з 2012 року).

Народився в селі Довге Іршавського району Закарпатської області. У 1955 році закінчив Ужгородський університет. З 1958 року працював в Інституті мовознавства НАН України. З 1991 — в Інституті української мови НАН України, а з 1998 до 2008 року — директором Інституту української мови НАН України.

Автор монографій «Староукраїнська лексикографія в її зв’язках з російською та білоруською» (1980), «Мовознавство на Україні в XIV–XVII ст.» (1985), «Давньоруська спадщина в лексиці української мови» (1992). Один із авторів праць: «Словник гідронімів України» (1979), «Історія української мови. Морфологія» (1978), «Історія української мови. Синтаксис» (1983), «Історія української мови. Лексика і фразеологія» (1983), «Жанри і стилі в історії української мови» (1989) та ін.

Василь Німчук дослідив і опублікував «Київські глаголичні листки» (1983). Підготував до видання текст «Слова о полку Ігоревім» і примітки до нього (1977), факсимільне видання «Київських глаголичних листків».

Василю Васильовичу Німчуку належать дослідження мови творів Василя Довговича, Олександа Духновича, мовознавчої спадщини Олексія Павловського, Агатангела Кримського, Павла Білецького-Носенка.

Під керівництвом Василя Німчука було розроблено проект правопису 1999 року. Професор Василь Німчук був членом редколегії і одним із авторів енциклопедії «Українська мова» (2000). Засновником та головним редактором наукового журналу «Українська мова» (2001). У нього було широке коло наукових зацікавлень: палеославістика, історія української мови, слов’янська ономастика, українська діалектологія та глотогенез, історія українського мовознавства, проблеми українського правопису, українське джерелознавство та археографія.

Нагороди: лауреат Державної премії АН УРСР імені І.Я.Франка (1985); лауреат Всеукраїнської премії імені Івана Огієнка в галузі науки (2003); нагородженийювілейною медаллю П.Й.Шафарика Кошицького університету (Словаччина) (1995).