Круглий стіл з корпоративного права

Круглий стіл “Корпоративне право: доктрина та практика застосування” відбувся на базі Навчально-наукового Юридичного інституту. Ініціаторами спільного заходу виступили Юридична компанія “Moris Group”, регіональне відділення Асоціації правників України в Івано-Франківській області, Навчально-науковий Юридичний інститут, Лабораторії корпоративного права Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г.Бурчака Національної академії правових наук України та Рада адвокатів Івано-Франківської області. Основними питаннями для обговорення були нові зміни в корпоративному законодавстві, особливості їх застосування у практичній діяльності та проблемні аспекти судової практики у вирішенні корпоративних спорів.

Голова відділення Асоціації правників України в Івано-Франківській області Вікторія Кузик, голова Ради адвокатів області Світлана Петрова та директор Навчально-наукового Юридичного інституту, професор, доктор юридичних наук Валентина Васильєва у своїх виступах підкреслили важливість проведення спільного заходу, зокрема, в контексті обговорення та обміну думками з питань корпоративного права.

Керівник регіонального відділення Юридичної компанії «Moris Group», кандидат юридичних наук Наталія Сліпенчук розказала про новели корпоративного законодавства, що стосуються корпоративного управління в акціонерних товариствах та фондового ринку, корпоративних договорів та договорів ескроу. Правник зауважила, що доцільно вводити такі положення на сучасному етапі розвитку корпоративного права і законодавства в Україні, щоб адаптуватися до законодавства Європейського Союзу.

Про останні тенденції корпоративних спорів висловився адвокат Ігор Тинів. Він повідомив про судову практику з корпоративних спорів, звернув увагу на узагальнення вищих судових інстанцій щодо окремих категорій справ, що виникають зі спірних корпоративних відносин.

Ліліана Сіщук, в.о.завідувача Лабораторії корпоративного права Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г.Бурчака Національної академії правових наук України, акцентувала увагу на ролі науково-правової експертизи у судовій практиці, розповіла про юридичні підстави та порядок проведення експертизи. Юрист також вказала на зміни в процесуальному законодавстві щодо введення нового учасника процесу – експерта у галузі права.

Серед іншого, в ході роботи круглого столу йшлося про діяльність лабораторії корпоративного права як експертної установи, яка працює на базі Навчально-наукового Юридичного інституту.

“Школа корпоративного права започаткована в нашому інституті в 2001 році. На нашій базі працює єдина в Україні наукова лабораторія корпоративного права, яка є структурним підрозділом Національної академії правових наук України. Тут проводяться тематичні круглі столи, різного рівня наукові конференції. Наші правники спільно з колегами університетів Польщі, Австрії підготували та опублікували спільні праці з питань корпоративного права. Наразі готується до друку видання про корпоративне право в країнах Вишеградської четвірки”, – розповіла директор Навчально-наукового Юридичного інституту, професор Валентина Васильєва.