Прикарпатський університет має намір вступити у Велику хартію університетів

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника має намір приєднатися до Великої хартії університетів (Magna Charta Universitatum). Відповідне рішення ухвалили в березні на Вченій раді. У контексті цього університетом подано відповідну заявку.

Велика хартія університетів – це результат пропозиції, з якою в 1986 році Болонський університет (Італія) звернувся до провідних університетів Європи. Ідею складання та підписання такого документа з ентузіазмом підтримала наукова, освітянська та політична еліта Європи. На сьогоднішній день Хартія налічує понад 800 університетів з 86-ти країн світу, в тому числі близько сотні українських університетів.

Основні принципи Хартії :

– Університет – самостійна установа в суспільствах із різною організацією, що є наслідком розходжень у географічній та історичній спадщині. Він створює, вивчає, оцінює та передає культуру за допомогою досліджень і навчання;

– викладання та дослідницька робота в університетах мають бути неподільні для того, щоб навчання в них відповідало постійно змінюваним потребам і запитам суспільства, науковим досягненням;

– свобода в дослідницькій і викладацькій діяльності є основним принципом університетського життя. Керівні органи й університети, кожний у межах своєї компетенції, повинні гарантувати дотримання цієї фундаментальної вимоги;

– Університет є хранителем традицій європейського гуманізму. Тому він постійно прагне до досягнення універсального знання, перетинає географічні та політичні кордони, затверджує нагальну потребу взаємного пізнання і взаємодії різних культур.

Детальніше про Велику хартію університетів та її принципи за посиланням: http://www.magna-charta.org/.