Нові горизонти для студентів,аспірантів,науковців університету

З метою посилення наукової, проектно-грантової діяльності в структурних підрозділах Прикарпатського університету та активізації роботи новоствореного у нашому закладі Проектно-освітнього центру “Агенти змін” відбулося міжнародне стажування керівника цього проекту доцента Світлани Кропельницької та фінансового менеджера проекту доцент Ольги Григорів. Програму “Проектний офіс в структурі ВНЗ – інструмент реалізації освітніх проектів в фінансовій перспективі ЄС на 2014-2020 роки. Європейська модель” було організовано Центральноєвропейською Академією Навчань та Сертифікації (CEASC). Це перший досвід співпраці університету з цією інституцією, але можна говорити про її подальше поглиблення та розширення.

Стажування проходило у два етапи. Спочатку з 13 лютого тривала частина у дистанційній формі. Пізніше, у період 22 – 25 квітня відбувся виїзний модуль до Університету Суспільних наук (м. Лодзь, Республіка Польща). Наші науковці отримали підтвердження своїх знань та професійної компетенції, а також отримали нові ґрунтовні знання  для здійснення проектної діяльності та рекомендації щодо роботи в якості керівника та працівника проектного офісу в університеті. Крім того, було підписано Меморандум про співпрацю Прикарпатського університету ім. В. Стефаника з Фундацією CEASC, яку очолює Микола Смолінський, а також Угода про співробітництво Прикарпатського університету ім. В. Стафаника з Університетом суспільних наук (UNS), діяльністю якого  керують ректор, професор, доктор габілітований Збігнєв Домжал та канцлер університету, доктор Пьотр Домжал.

Завдяки стажуванню працівники університету поглибили знання та здобули навики щодо широкого спектру напрямів своєї професійної діяльності, зокрема, вивчення стандартів, актуального стану Болонського процесу та трирівневої системи вищої освіти, європейських кваліфікаційних рамок. Вони змогли  ознайомитися з системою вищої, професійної та післядипломної освіти та кваліфікаційними рівнями європейського освітнього простору. Застосувати проектний підхід у створенні навчальних програм у зв’язку із державними кваліфікаційними рамками. Цікавим стало й ознайомлення з юридичними та організаційними засадами діяльності проектного офісу в організаційній структурі закладів вищої освіти, типами проектів, притаманних їм джерел фінансування, процедурою ініціювання, підготовки та реалізації проектів, інструментами пошуку партнерів та побудови консорціумів. Окремою темою стала можлива реалізація програм академічної мобільності науковців в рамках програм ЄС Erazmus+, Horizon 2020 тощо. А також певний час було присвячено стажерами дослідженню потенційних джерел  залучення грантових ресурсів у Польщі для науково-дослідної та проектної діяльності університету.

Тож «Агенти змін» отримали знання щодо доступних інструментів мобільності науковців; джерел фінансування освітніх ініціатив з фондів ЄС та процедури оформлення, подачі і реалізації проектів. І тепер здобуті ними компетенції допоможуть ініціюванню, створенню та управлінню проектним офісом з використанням європейської методології.