Науковці та освітяни обговорили сучасні стратегії розвитку початкової освіти

Питання стратегії розвитку початкової освіти обговорили днями науковці та освітяни під час Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції з міжнародною участю «Нові стратегії розвитку початкової освіти в умовах євроінтеграції». Організатором заходу виступила кафедра педагогіки початкової освіти Педагогічного факультету нашого університету. Участь в обговоренні взяли науковці та освітяни із більш ніж 30 закладів вищої освіти, педагогічних коледжів, загальноосвітніх шкіл України, а також вищих навчальних закладів Польщі та Словаччини.

Проректор з науково-педагогічної роботи університету Сергій Шарин, відкриваючи конференцію висловив впевненість, що професіоналізм, знання та досвід українських фахівців та зарубіжних колег допоможуть ефективно модернізувати вітчизняну систему початкової  освіти.

У рамках програми заходу учасники виступили з доповідями та повідомленнями щодо актуальних питань розбудови  Нової української школи, у тому числі в гірських регіонах Українських Карпат. У форматі онлайн українські та зарубіжні вчені поділилися досвідом використання інноваційних технологій у професійній підготовці майбутніх учителів. Зокрема, особлива увага зверталася на запровадження нових інтегрованих курсів професійного спрямування. Своїм досвідом з підготовки студентів до реалізації альтернативної навчальної програми «Початкова школа: освіта для життя» поділився з колегами завідувач кафедри початкової освіти Київського університету імені Бориса Грінченка Геннадій Бондаренко. На актуальних питаннях реалізації Концепції нової української школи зосередив увагу науковців та освітян директор Івано-Франківського коледжу нашого університету Юрій Москаленко.

Особливий інтерес у присутніх викликали наукові напрацювання польських колег із Жешувського університету та Державної вищої школи в м. Хелм. Вони презентували проект розбудови освітнього простору у вимірі  інформаційно-комунікаційних технологій, новітніх методів виховання, загроз кіберпростору як інтерактивного інформаційного середовища.

Завідувач кафедри педагогіки початкової освіти Марія Оліяр зазначила, що “науковий доробок конференції має виразне практичне спрямування: нові підходи, методи, запропоновані науковцями сприятимуть вирішенню актуальних проблем розвитку педагогічної освіти в контексті євроінтеграції української наукової спільноти”.