Інформаційні зустрічі в рамках проекту MOPED програми Erasmus+

Академічна група проекту ERASMUS+ «MoPED – Модернізація вищої педагогічної освіти з використання інноваційних інструментів викладання» впродовж квітня-травня провела серію інформаційних зустрічей-презентацій та тренінгів для студентів і викладачів університету за результатами навчальних візитів в Університет Деусто (Іспанія) та Краківську гірничо-металургійну академію (Республіка Польща).

Зокрема, відбулася інформаційна зустріч-презентація проекту на кафедрі професійної освіти та інноваційних технологій у рамках науково-методичного семінару “Нова Українська школа і система післядипломної педагогічної освіти” для магістрантів спеціальності «Початкова освіта». Керівник академічної групи проекту, професор Олена Будник у своєму виступі ознайомила присутніх із основними завданнями та очікуваними результатами проекту. Вона також окреслила інструменти електронного навчання, напрями формування медіаграмотності студентів університету та учнів загальноосвітньої школи. Значна увага під час зустрічі приділялася проблемі формування інформаційно-комунікаційної культури студентів.

Доцент Тетяна Близнюк провела інформаційну зустріч-тренінг для викладачів кафедри педагогіки початкової освіти. Вона презентувала викладачам та студентам рекомендації щодо створення нових навчальних курсів через призму особистості сучасного студента. Також Тетяна Близнюк провела тренінг, під час якого учасники заходу працювали над створенням портрета особистості студента ХХІ століття. Член академічної групи проекту, доцент Інна Червінська презентувала колегам  модель змішаного навчання в сучасному закладі вищої освіти. Вона поділилася практичним досвідом використання електронного навчання (e-Learning) при вивченні курсу «Дидактика».

У ході чергової інформаційної зустрічі,  що відбулася 29 травня у читальному залі імені Богдана Гаврилишина Наукової бібліотеки нашого університету, учасникам було представлено інноваційні технології дослідницького онлайн-навчання при викладанні STEAM-предметів у загальноосвітній школі, а також ознайомлено із дослідницькими середовищами українською мовою (ILS), створеними викладачами та магістрантами університету в рамках згаданого проекту (http://www.golabz.eu/spaces). Присутні автори створених ILS (професор Олена Будник, доцент Тетяна Близнюк, вчитель-методист Сергій Микицей, випускниці Сніжана Негрук і Ліліана Клюс, магістрантки: Ольга Бойчук, Ірина Загаровська, Ліліана Побережник та ін.) розповіли про переваги та труднощі у створенні та практичному використанні розроблених електронних інструментів навчання, а також продемонстрували практичні моменти щодо їх застосування у педагогічному процесі Нової української школи. У результаті обговорення слухачі виявили бажання й надалі брати активну участь у розробленні інноваційних інструментів електронного навчання для дітей та молоді. На завершення заходу учасники, котрі долучилися до створення інноваційного дослідницького середовища для навчання онлайн, були відзначені сертифікатами.