Конкурс на створення робочої групи проекту PIMRec

В зв’язку з необхідністю формування робочої групи за проектом програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014-2020 «Адаптація колишньої обсерваторії на горі Піп Іван для потреб високогірного рятувального навчального центру» (№ PBU1/0754/16)

оголошується конкурс

на заміщення посад в робочій групі за договірною оплатою на наступні посади із функційними обов’язками та наступними кваліфікаційними вимогами:

1.Координатор проекту – несе відповідальність за перебіг виконання проекту, формування планів виконання проекту, забезпечення тісної співпраці з усіма операційними менеджерами проекту, розробку правил та принципів організації роботи консорціуму, загальне управління та координування заходами проекту, координування та менеджмент Керівного комітету;

Кваліфікаційні вимоги: досвід роботи на керівних посадах – не менше 10 років, досвід роботи на керівних посадах Університету – не менше 5 років, освіта – вища, досвід безпосередньої участі у реалізації проектів по програмах міжнародної технічної допомоги – не менше 3 років, наявність вченого ступеню.

2.Операційний менеджер проекту – відповідає за розробку комунікаційного плану та плану забезпечення якості, складання списків завдань для кожного Бенефіціару проекту (1 раз в 3 місяці), розробку системи оцінювання якості із застосуванням підходу само оцінювання, створення внутрішньої системи обміну та моніторингу робочих процесів, здійснення контролю виконання проектної діяльності відповідно до календарного графіку, забезпечення тісної співпраці з усіма іншими працівниками проекту, створення платформи для всіх матеріалів та проектних документів, внутрішніх підсумків проекту, завдань та ходу реалізації, забезпечення взаємозв’язку між цілями проекту, результатами/вихідними даними та їх сталістю, підготовку описових форм щодо внесення змін у проекті, підготовку документації для реєстрації проекту, організацію та проведення заходів проекту, складання коротких описових звітів;

Кваліфікаційні вимоги: досвід роботи безпосередньої участі по реалізації проектів – не менше 10 років, досвід роботи операційним менеджером – не менше 3 років, обов’язкове володіння на фаховому рівні англійською мовою, вища освіта.

3.Фінансовий керівник – забезпечує правильне фінансове управління проектом та відповідає за здійснення моніторингу фінансового прогресу проекту (включаючи витрати Бенефіціарів і платежів), повинен передавати відповідну фінансову інформацію за програмою про відповідні правила та вимоги до прийнятності витрат всім Бенефіціарам проекту, працювати в тісній співпраці з керівником проекту, підготовити презентаційні матеріали для координаційних зустрічей відповідно до програми щодо загальних фінансових правил та положень проекту, фінансового управління проектом та принципів фінансування, а також про особливості проведення тендерних процедур та аудиту, брати участь у запланованих заходах проекту, здійснити розрахунок кошторисної вартості проекту щодо загальної граничної суми коштів, яка може бути використана на придбання товарів, робіт і послуг для внесення у план закупівлі товарів, робіт і послуг, що придбаваються за кошти міжнародної технічної допомоги для подання на реєстрацію у міністерство економічного розвитку і торгівлі України, забезпечити висвітлення інформації на Єдиному веб-порталі використання публічних коштів e-data.gov.ua, забезпечити правильність складання та подання у відповідні строки інформаційного підтвердження придбання товарів, робіт і послуг у пільговому режимі за кошти міжнародної технічної допомоги за проектом (програмою) у Головне управління ДФС в Івано-Франківській області, Івано-Франківське управління, Івано-Франківська ДПІ (м.Івано-Франківськ), забезпечити цільове використання коштів за проектом, здійснити підготовку первинних документів для здійснення виплат за проектом відповідно до українського законодавства, надавати консультації Бенефіціару щодо ведення проекту згідно з українським законодавством, підготовити фінансову частину звіту для подання в Івано-Франківську обласну державну адміністрацію та в Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, своєчасно вносити у відповідні документи зміни, що відбуваються за проектом, та відслідковувати стан використання коштів за проектом, аналізувати виконання кошторисів, оперативну і бухгалтерську звітність щодо фінансової діяльності проекту;

Кваліфікаційні вимоги: освіта – вища економічна, досвід роботи на посадах бухгалтера на підприємствах державної форми власності – не менше 5 років, досвід роботи на керівних посадах не менше 2 років, обов’язкове володіння на фаховому рівні англійською мовою.

4.Асистент фінансового менеджера – надає консультації іншим Бенефіціарам проекту щодо правильного заповнення та ведення фінансової документації згідно вимог Програми, надає відповідну фінансову інформацію та веде фінансову інформацію фінансової звітності за Правилами Програми та вимогами ЄС, готує та виконує фінансову частину звітів відповідно до вимог Програми, виконує опис рахунків-фактур та інших документів на англійській мові, оформлення всіх фінансових документів відповідно до вимог Програми, внесення змін до бюджетної частини при поданні форми на зміни в проекті;

Кваліфікаційні вимоги: освіта – вища економічна, досвід роботи за фахом не менше 5 років, досвід роботи у сфері реалізації проектів по програмах міжнародної технічної допомоги – не менше 5 років, обов’язкове знання англійської мови на фаховому рівні.

5.Технічний працівник – відповідає за визначення предметів закупівлі на основі національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник», затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 23 грудня 2015 року, підготовку проекту тендерної документації, оприлюднення інформації про закупівлі через авторизований електронний майданчик на веб-порталі PROZORRO (а саме: додатків до річного плану закупівель та змін до нього – протягом п’яти днів з дня їх затвердження, звітів про укладені договори – протягом одного дня з дня укладення договору, протокол розгляду тендерних пропозицій – протягом одного дня з дня його затвердження, повідомлення про намір укласти договір про закупівлю – протягом одного дня з дня прийняття рішення про визначення переможця процедури закупівлі, договір про закупівлю – протягом двох днів з дня його укладення, оголошення про проведення процедури закупівлі та тендерну документацію, іншу документацію, передбачену для оприлюднення Законом України «Про публічні закупівлі»), ведення та оформлення протоколів засідань тендерного комітету по проекту, ведення та оформлення протоколів засідань комісії з відбору та розгляду комерційних пропозицій, проведення процедур щодо розгляду та оцінки комерційних пропозицій в складі комісії з відбору та розгляду комерційних пропозицій за проектом;

Кваліфікаційні вимоги: освіта – вища економічна, досвід роботи на посадах фахівця з державних закупівель (публічних закупівель) – не менше 1 року, безпосередня участь у проведенні тендерів, досвід роботи з електронною системою PROZORRO.

6.Технічний працівник – забезпечує за допомогою інтегрованого елементу (створення додаткових субрахунків) легку ідентифікацію і відслідковуваність проекту в діючій системі бухгалтерського обліку Бенефіціара, забезпечує здійснення згідно з чинним валютним законодавством продажу валюти, здійснення банківських переказів у валюті іншим Бенефіціарам проекту, здійснення згідно з чинним законодавством усіх видів платежів за зобов’язаннями по проекту, оформлення у встановлені терміни фінансово-розрахункових і банківських операцій, у встановлений термін реєстрацію та облік бюджетних зобов’язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України із застосуванням системи дистанційного обслуговування клієнтів «Клієнт Казначейства – Казначейство», сканування підтверджуючих документів для реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України із застосуванням системи дистанційного обслуговування клієнтів «Клієнт Казначейства – Казначейство», ведення обліку із розрахунків заробітної плати, відряджень, обліку за розрахунками з постачальниками та підрядниками за проектом;

Кваліфікаційні вимоги: освіта – вища економічна, досвід роботи на посадах бухгалтера на підприємствах державної форми власності – не менше 3 років, безпосередня участь у підготовці бухгалтерських документів та фінансових розпорядчих документів, оформлення документів на здійснення платежів щодо переказів у іноземній валюті (євро), робота із програмами бухгалтерського обліку та системами «казначейство – клієнт казначейства».

7.Керівник будівельних робітрозробляє план роботи та проводить зустрічі Інфраструктурної групи, здійснює контроль вибору підрядників для виконання реставраційно-будівельних робіт, контроль за оформленням всіх необхідних документів для початку реставраційно-будівельних робіт, організовує підготовку технічної документації для оголошення тендеру на реставраційно-будівельні роботи та здійснює контроль;

Кваліфікаційні вимоги: освіта вища спеціальна, досвід роботи в будівельній сфері не менше 5 років, досвід роботи на керівних посадах – не менше 5 років, досвід роботи на керівних посадах в університеті – не менше 2 років.

8.Інженер будівельних робіт – відповідає за підготовку документації (вихідних даних та завдання на проектування), необхідної для початку проведення реставраційно-будівельних робіт – проектно-кошторисної документації та підготовку технічного завдання для оголошення тендеру на інфраструктурний компонент – будівельно-реставраційні роботи.

Кваліфікаційні вимоги: освіта – вища спеціальна, досвід роботи у будівельній сфері не менше 5 років, досвід роботи по підготовці проектно-кошторисної та дозвільної документації на початок та завершення будівництва.

Заявки приймаються до кінця робочого дня 20.02.2019 р. в комісію з відбору персоналу для формування робочої групи на виконання проекту (в приміщенні відділу кадрів).

Заявки подаються в довільній формі.

Обов’язково в заявці вказуються відповідність кваліфікаційним вимогам із детальним описом та цінова пропозиція по виконанню робіт, вказаних у вимогах до посади.