Вітання з успішним захистом дисертації

Вітаємо професора кафедри теорії та методики фізичної культури і спорту факультету фізичного виховання і спорту

Випасняка Ігоря Петровича

з успішним захистом дисертації на тему «Теоретико-методичні засади корекційно-профілактичних технологій фізичного виховання студентів з функціональними порушеннями опорно-рухового апарату», поданої на здобуття наукового ступеня доктора наук з фізичного виховання та спорту за спеціальністю 24.00.02 – фізична культура, фізичне виховання різних груп населення на засіданні спеціалізованої Вченої ради Д 26.829.02 Національного університету фізичного виховання і спорту України.

Науковий консультант – доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та методики фізичної культури і спорту Мицкан Богдан Михайлович (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника).

Офіційні опоненти: доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор Альошина Алла Іванівна, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, завідувач кафедри спортивно-масової та туристичної роботи;доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор Футорний Сергій Михайлович, Національний університет фізичного виховання і спорту України, завідувач кафедри спортивної медицини; доктор наук з фізичного виховання та спорту, доцент Сергієнко Володимир Миколайович, Сумський державний університет, доцент кафедри фізичного виховання і спорту.