В університеті розпочала роботу Міжнародна конференція “Актуальні проблеми мовознавства, літературознавства та перекладознавства”

Сьогодні у Прикарпатському національному університеті розпочала роботу Міжнародна науково-практична конференція “Актуальні проблеми мовознавства,літературознавства та перекладознавства”. У науковому форумі, в очній та заочній формі, беруть участь науковці, аспіранти та студенти з України, Польщі, США, Китаю, Італії, Іспанії, Угорщини.

Організаторами конференції виступили Прикарпатський національний університет та Івано-Франківський націоанльний технічний університет нафти і газу.

Зі вступним словом виступила організатор та модератор заходу, завідувач кафедри іноземних мов і перекладу факультету історії,політології і міжнародних відносин Прикарпатського університету, кандидат філологічних наук, доцент Марія Ткачівська.

Учасників конференції привітали ректор Прикарпатського національного університету, професор Ігор Цепенда, проректор з науково-педагогічної роботи Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу Сергій Куровець, завідувач кафедри української літератури Прикарпатського університету, професор Степан Хороб.  Через відеозв’язок присутніх привітав  український поет, прозаїк, перекладач, кандидат філологічних наук Ю́рій Андрухо́вич.

Виступаючі підкреслили важливість і актуальність проведення заходу. В суспільстві відчувається потреба професійного перекладу, який дасть можливість краще пізнати життя та творчість багатьох народів.

У рамках програми заходу відбулося пленарне засідання, яке розпочав своєю доповіддю доктор філологічних наук,професор,завідувач кафедри теорії і практики перекладу Чернівецького національного університету ім.Ю.Федьковича Василь Бялик. Під час пленарного засідання також виступили з тематичними доповідями і інші вітчизняні науковці. Програму заходу продовжать заняття в секціях. Триватиме конференція до 18 травня. 

Відео з відкриття конференції можна переглянути тут: https://www.youtube.com/watch?v=VOIA2vBIKSo ; https://www.youtube.com/watch?v=Um2VqZ8qSnU ; https://www.youtube.com/watch?v=UJxpPaFfBAU ; https://www.youtube.com/watch?v=2CsamycMQRE