В університеті завершила роботу акредитаційна комісія за напрямом підготовки 6.050103 «Програмна інженерія»

У період з 20 по 22 травня 2019 року на факультеті математики та інформатики Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника працювала експертна комісія з проведення акредитаційної експертизи освітнього рівня бакалавр напряму підготовки 6.050103 «Програмна інженерія».

Голова комісії – Шерстюк Володимир Григорович – в.о. завідувача кафедри програмних засобів і технологій Херсонського національного технічного університету, доктор технічних наук, професор. Член комісії – Форкун Юрій Вікторович, доцент кафедри інженерії програмного забезпечення Хмельницького національного університету, кандидат технічних наук, доцент.

Під час роботи комісії здійснювалось написання та перевірка комплексних контрольних робіт, перевірка курсових робіт, звітів з практики, наявності методичного забезпечення, відповідності кадрового та матеріально-технічного забезпечення. Перевірено усі аспекти здійснення освітньої діяльності та сформовано висновки комісії. У ході перевірки відбулись робочі зустрічі членів експертної комісії з проректорами з науково-педагогічної роботи Русланом Запухляком та Сергієм Шариним, проректором з наукової роботи Андрієм Загороднюком.

Під час перебування в університеті члени експертної комісії провели робочу зустріч з ректором, професором Ігорем Цепендою. У ній також взяв участь завідувач кафедри інформаційних технологій факультету математики та інформатики Микола Козленка. У ході розмови було обговорено питання розширення співпраці між українськими університетами в галузі інформаційних технологій.

Основний висновок комісії: експертна комісія рекомендує акредитувати ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» на здійснення освітньої діяльності з підготовки здобувачів освіти освітнього рівня бакалавр за напрямом підготовки 6.050103 «Програмна інженерія» з ліцензованим обсягом 30 осіб.

  • Робота експертної комісії