Стартували навчальні тренінги для викладачів університету в рамках проекту MoPED

29 травня в університеті вперше розпочалась серія навчальних тренінгів для наших викладачів з підвищення кваліфікації у рамках проекту програми ЄС Еразмус+ №586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP «Модернізація педагогічної вищої освіти з використанням інноваційних технологій викладання – MoPED», які будуть тривати упродовж 3-х днів. Навчання пройдуть за результатами проведених стажувань учасниками академічної групи проекту в європейських університетах-партнерах (Кіпрський університет, Університет Деусто, Краківська гірничо-металургійна академія).

На тренінги зареєструвалося 80 викладачів з факультетів та інститутів університету, на яких здійснюється підготовка майбутніх фахівців спеціальностей 013 “Початкова освіта” та 014 “Середня освіта” (за предметними спеціальностями).

На урочистій зустрічі з нагоди відкриття тренінгів зі вступним словом виступила доктор філософських наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи університету Галина Михайлишин. Як учасниця команди проекту MoPED, Галина Йосипівна звернула увагу присутніх на основних завданнях проекту щодо модернізації освітніх програм з підготовки вчителя для Нової української школи. Також акцентувала на потребі оновлення змісту освіти в університеті з використанням кращих європейських практик, підвищення якості надання освітніх послуг у руслі підготовки кваліфікованих фахівців.

Керівник академічної групи проекту нашого університету, доктор педагогічних наук, професор Олена Будник, подякувала учасникам тренінгів за виявлені зацікавлення проектом та ознайомила з організаційними питаннями.  Вона також представила тренерів, якими є члени академічної групи проекту – кандидати наук, доценти Інна Червінська, Тетяна Близнюк, Оксана Джус та Вікторія Гнєзділова. Керівник університетської академічної групи також коротко ознайомили присутніх з орієнтовним змістом запропонованих у програмі тренінгів. 

Перший день ознаменувався проведенням професором Оленою Будник тренінгу на тему «Методика дослідницького навчання (Inquiry Based Learning). Онлайн/віртуальні лабораторії та симуляції». Викладачі університету ознайомилися з можливостями платформи Go-Lab (https://www.golabz.eu/), зокрема україномовними онлайн ресурсами; експериментували з віддаленими лабораторіями та симуляціями, активно працювали у групах.

Доцент Вікторія Гнєзділова продовжила роботу у цих же групах з практичної реалізації проектів щодо створення та використання дослідницьких навчальних середовищ (Inquiry Learning Spaces) при вивченні STEM. Доцент Тетяна Близнюк ознайомила учасників тренінгів з поняттями «формувальне оцінювання», «сумативне оцінювання», їх перевагами та недоліками у порівнянні з традиційною моделлю та представила цифрові інструменти для формувального оцінювання результатів навчання. Під час занять викладачі університету практикували створення тестів та опитувальників з допомогою онлайн сервісів Kahoot, Mentimeter.

Тренінг «Ціннісні орієнтири модернізації сучасної вищої педагогічної освіти» провела доцент Оксана Джус.  Під час заходу окрема увага зверталася на здобутки української освіти, прищеплення кращого педагогічного досвіду зарубіжжя, адаптацію його до національної освітньої системи. Учасники тренінгів також обговорили проблему розвитку критичного мислення як засобу протидії маніпуляцій і фейків, працювали над вирішенням проблемних навчальних ситуацій з тренером, доцентом Інною Червінською. Цікавими також були завдання з розвитку медіаграмотності та медіакультури особистості в освітньому процесі.

Впродовж 29-31 травня викладачі університету пройдуть навчання в низці нових навчальних тренінгів і семінарів з розвитку цифрової грамотності та використання інноваційних освітніх технологій у професійній підготовці майбутніх вчителів.

  • Стартували навчальні тренінги для викладачів університету в рамках проекту MoPED