Вітання з успішним захистом дисертації

Вітаємо завідувача кафедри філології Коломийського навчально-наукового  інституту

ОЛЕКСАНДРА  МАРКІЯНОВИЧА  СОЛЕЦЬКОГО   

з успішним захистом дисертації на тему “МОДИФІКАЦІЯ ЕМБЛЕМАТИЧНИХ ФОРМ УКРАЇНСЬКОГО ФОЛЬКЛОРНОГО ТА ЛІТЕРАТУРНОГО ДИСКУРСІВ” поданої на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук за спеціальностями 10.01.01 – українська література,  10.01.06 – теорія літератури на засідання спеціалізованої Вченої ради.

Науковий керівник – доктор філологічних наук, професор,             Хороб Степан Іванович (Прикарпатський національний                університет імені Василя Стефаника), професор кафедри української літератури.

Офіційні опоненти: академік НАН України, доктор філологічних наук,  професор Сулима Микола Матвійович,         Інституту літератури імені Тараса Шевченка НАН України, заступник директора з наукової роботи;  доктор філологічних наук, професор, академік  Академії наук вищої освіти України     Корпанюк Микола Павлович, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний  педагогічний університет імені Григорія Сковороди»,  професор кафедри української і зарубіжної  літератури та методики навчання  ім. М. Максимовича;  доктор філологічних наук, професор Мейзерська Тетяна Северинівна, Київський національний лінгвістичний університет, професор кафедри теорії та історії світової літератури імені професора Фесенко В. І.