Українські та польські науковці обговорили аспекти сучасної педагогічної науки і освіти

Днями в університеті відбулася науково-практична конференція на тему «Теоретико-прикладні аспекти сучасної педагогічної науки і освіти: європейський вектор» за участі науковців з України та Польщі. Організатором заходу виступила  кафедра педагогіки початкової освіти Педагогічного факультету нашого університету. До проведення конференції також активно долучилися Державна вища професійна школа в м. Хелм (Республіка Польща), Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки (м. Луцьк),  Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, ЗВО «Донбаський державний педагогічний університет» (м. Слов’янськ), Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці ІІ (м. Берегово), Полтавський національний педагогічний університет  імені В.Г. Короленка, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Глухівський національний педагогічний університет імені О. Довженка, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

Під час урочистого відкриття  з вітальним словoм виступив проректор з наукової роботи університету, професор Андрій Загороднюк. Він підкреслив важливість спільних українсько-польських наукових зустрічей для вивчення досвіду, обміну думками та наголосив на тому, що університет має добрі традиції міжнародної співпраці з польськими університетами.

Своєю чергою модератор наукового форуму, завідувач кафедри педагогіки початкової освіти  Марія Оліяр зазначила, що тематика наукової  конференції викликала великий інтерес у середовищі науковців України та Республіки Польща, про свою участь у її роботі заявили близько 250 осіб.

Зі змістовними доповідями перед українськими освітянами виступили польські колеги з Державної вищої професійної школи в м. Хелм, професор Павел Скшидлевскі («Зрілість і відповідальність особистості – антропологічна та педагогічна перспектива»), доктор Галина Бейгер («Робота прийомних сімей у польській системі соціального забезпечення»), магістранти Едита Ковальчик та Юлія Трубач презентували результати проекту «Дорога до зрілості» для дітей, які є неблагополучними, реалізованому в Хелмському центрі допомоги дитині і сім’ї.

Зацікавленість учасників конференції викликали доповіді доцента кафедри педагогіки початкової освіти  Лариси Сливки («Використання інноваційних методів навчання у здоров’я збережувальній освіті (за матеріалами праць польських науковців»),  доцента кафедри філології та методики початкової освіти Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Валентини Вітюк («Модернізація фахової підготовки майбутніх учителів початкової школи в контексті сучасних освітніх парадигм»), директора Івано-Франківської Малої академії учнівської молоді Ірини Загрійчук («Особливості розвитку індивідуальних освітніх траєкторій юнацтва МАНУМ в умовах євроінтеграції»), вчителя-методиста Івано-Франківського природничо-математичного ліцею, очільниці громадянського руху «Рідна школа – наша турбота»  Світлани Уварової «Партнерство в освіті: з досвіду співпраці шкіл Івано-Франківська та закладів освіти Польщі», аспірантів Тетяни Данилюк, Тараса Паски  та ін.

У рамках програми конференції відбулися дискусійні платформи, під час яких було розглянуто низку важливих освітніх питань: проблеми  особистісного та соціального розвитку дітей і молоді в сучасному освітньому просторі; актуальні проблеми педагогічної освіти: європейський і національний виміри; підготовка конкурентоздатних фахівців: виклики сучасності; пріоритетні напрями розвитку сучасних педагогічних та психологічних наук; інноваційні методи викладання: новітнє в європейській освітній практиці; актуальні проблеми початкової освіти та інклюзивного навчання у світлі євроінтеграції.

Результатом дискусій українських та зарубіжних науковців, освітян стало прийняття резолюції конференції, у якій зазначено, що конструктивна співпраця і партнерство між  закладами вищої освіти та школами України і Республіки Польща, обмін досвідом з різних питань розвитку сучасної науки та освіти є одним із пріоритетних напрямів діяльності  Прикарпатського університету. Продовженням співпраці стане наукова конференція у Державній вищій професійній школі в м. Хелм, а також спільна робота українських і польських науковців  над колективною  монографією.