Сергій Курта «Розроблену жуйку «Медівник» хотілося б виробляти в Калуші»

Працездатності цього науковця багато хто може тільки щиро позаздрити. Професор кафедри хімії Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, доктор технічних наук, академік АТН України, калушанин Сергій Курта добре знаний широкому загалу освітян, науковців, бізнесменів, підприємців-виробничників не тільки України, а й багатьох країн світу. І такого авторитету він досяг завдяки своїм не лише монографіям, підручникам та численним навчально-методичним посібникам для університетів, науковим працям, опублікованим у фахових виданнях України, Росії, Польщі, США, ЕС, Китаю та виступам на міжнародних наукових конференціях та симпозіумах, а й науково-технічним розробкам та винаходам, авторським свідоцтвам на них і патентам. До творчої роботи постійно спонукає і студентсько-викладацький склад кафедри хімії. Власне, під науковим керівництвом професора Сергія Курти студенти, аспіранти та докторанти активно працюють над різними цікавими проєктами, продукуючи нові винаходи, які варті уваги та при фінансовій підтримці можуть бути впровадженні як в Україні, так і за кордоном.

Далі детальніше: http://naftohimik.info/publications/sotsium/serhiy-kurta-rozroblenu-zhuyku-medivnik-khotilosya-b-viroblyati-v-kalushi-1578578774?fbclid=IwAR1t6x8QqUFMIopulh9e8R7ZM23K4AnvjYN8M7x04dD-GozgOyOolmp-BVU