Викладачі університету пройшли міжнародне стажування у м.Ченстохова (Республіка Польща)

Викладачі університету – докторка філософських наук, професорка кафедри фахових методик і технологій початкової освіти педагогічного факультету Олександра Качмар, кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри фахових методик і технологій початкової освіти педагогічного факультету Світлана Барило, кандидатка філологічних наук, доцентка кафедри журналістики факультету філології Руслана Савчук та кандидатка економічних наук, асистентка кафедри фінансів економічного факультету Ірина Кохан – пройшли тримісячне міжнародне наукове стажування (180 годин, 6 кредитів ECTS) у межах Європейського освітнього проєкту «The innovative Methods and Technologies of Teaching: The Newest in the European Educational Practice» на базі Вищої Школи Лінгвістичної у м. Ченстохова (Wyższa Szkoła Lingwistyczna, WSL) м. Ченстохова (Республіка Польща). Координаторка делегації університету – докторка педагогічних наук, професорка кафедри обліку і аудиту, начальниця науково-дослідної частини університету Ірина Галущак.

Під час стажування наші науковиці взяли активну участь у тренінгу «Management of international education projects – the challenge of the 21st century», який проводився за підтримки Програми Erasmus+ Європейського Союзу в Інституті досліджень та інновацій в освіті (Instytut Badań i Innowacji w Edukacji) м. Ченстохова. За результатами тренінгу отримали сертифікати.

Також наші науковиці виступили на X Міжнародній науковій міждисциплінарній конференції Dylematy Współczesnej Edukacji «Zaburzenia w procesie edukacji/Zaburzenia procesu edukacji IV» («Виклики в освітньому процесі/Виклики освітнього процесу»), де презентували власні наукові досягнення. Зокрема, доцентка Світлани Барило в своїй доповіді основну увагу акцентувала на інноваційних концепціях початкової освіти. Складну проблему сьогодення порушила професорка Олександра Качмар у виступі на тему «Мобінг як форма агресії». Мова йшла про психогігієну відносин у колективі. Як зазначила доповідачка: «Не всі розуміють, що ми приходимо на цей світ, щоб прожити життя в гармонії. Ті, хто розуміє, ніколи не стануть конфліктувати з оточуючими. Завжди доводиться робити вибір – прийняти чи знехтувати. Наша реакція – наш вибір».

Актуальністю та своєчасністю відзначився індивідуальний дослідницький проєкт доцентки кафедри журналістики факультету філології Руслани Савчук, в якому репрезентовано проблему мовної компетенції сучасних медійників (наведено орфографічні, лексичні, граматичні, стилістичні анормативи у текстах інтернет-ЗМІ).

Дотримання норм сучасної української літературної мови є обов’язковою умовою якісної професійної діяльності працівників ЗМІ. Дискусію та обговорення викликав також дослідницький проєкт «Застосування інноваційних технологій у професійній підготовці фахівців з управління фінансами, банківської справи та страхування», який представила асистентка кафедри фінансів економічного факультету Ірина Кохан.

Варто відзначити, що у рамках програми міжнародного стажування викладачки нашого університету проводили наукові дослідження, слухали лекції польських та українських колег, брали участь у дискусіях та обговореннях, присвячених проблемам сучасного освітнього процесу. Все це, на їх думку,  дасть змогу застосувати нові компетентності у викладанні навчальних дисциплін.

За результатами наукового стажування наші науковиці отримали сертифікати Європейського освітнього проєкту «The innovative Methods and Technologies of Teaching: The Newest in the European Educational Practice».