Науково-дослідна діяльність університету за 2019 рік дозволила Прикарпатському досягти лідерських позицій у наукометричних рейтингах

25 лютого на розширеному засіданні Вченої ради за участю професорсько-викладацького складу було підбито підсумки науково-дослідної діяльності університету за 2019 рік та поставлені завдання структурним підрозділам щодо підвищення ефективності наукових досліджень.

Традиційно засідання розпочалося урочистим нагородженням. Ректор університету, професор Ігор Цепенда вручив викладачам атестати доцентів. Також за багаторічну сумлінну працю, науково-педагогічну та громадську діяльність  медаллю «За заслуги перед університетом» нагороджений доцент кафедри методики викладання образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва та дизайну Навчально-наукового інституту мистецтв Василь Корпанюк. Граматою Івано-Франківської обласної ради за виховання студентської молоді, підготовку висококваліфікованих кадрів та керівництво призерами всеукраїнських олімпіад і Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт відзначено доцента кафедри політичних інститутів та процесів факультету історії, політології і міжнародних відносин Миколу Геника.

З презентаційною доповіддю про підсумки науково-дослідної діяльності університету за 2019 рік та завдання структурних підрозділів щодо підвищення ефективності наукових досліджень виступила проректорка з наукової роботи університету Валентина Якубів.

Передусім вона звернула увагу на рейтингові показники. Нині Прикарпатський університет є першим серед вітчизняних закладів вищої освіти за наукометричним рейтингом SCImago, складовими якого є наукові результати, інноваційна та соціальна діяльність. За минулий рік, як відзначалося в доповіді, зросла  кількість публікацій науковців університету у SCOPUS та кількість цитувань на них. У рейтингу ЗВО за базою даних SCOPUS університет посідає 14-е місце, h-index університету = 41, а у  рейтингах Web of Science h-index університету = 38. Вагомі досягнення в гуманітарному науковому напрямі у 2019 році. Зокрема, вийшли в світ фундаментальні видання науковців нашого університету –  «Енциклопедія ЗУНР» (том 1, 2) під редакцією професора Миколи Кугутяка та «Словник гуцульської діалектної лексики в українській художній мові» під редакцією професора Василя Грещука.

У 2019 році в університеті працювало 10 спеціалізованих вчених рад за 17 спеціальностями в т.ч. 5 докторських рад за 9 спеціальностями. За звітній період було захищено 23 докторських і 51 кандидатська дисертації.

В університеті активно розвивається наукова інфраструктура. Зокрема, в  2019 році створено ще 2 нові навчально-наукових центри – ЦСКНО “Центр дослідження старіння та порушень метаболізму” та Центр інноваційних освітніх технологій «PNU EcoSystem».

Прикарпатський національний університет нині широко представлений на міжнародному рівні. Зокрема, університет є членом європейської асоціації університетів, консорціуму Варшавського та українських університетів, міжнародного консорціуму університетів Балтійського регіону та України, міжнародної університетської спільноти «Один пояс – один шлях», великої хартії університетів «Magna Charta Universitatum».

Проректорка Валентина Якубів звернула особливу вагу в своїй доповіді на фінансування наукових проєктів. Вона, зокрема, зазначила, що у 2019 році в університеті виконувалось 18 науково-дослідних проєктів на загальну суму 6 343 286 грн. Із них, 12 проєктів – із загального фонду на суму 4 562 286 грн. та 6 проєктів – із спеціального фонду на суму 1 781 000 грн. 

На завершення виступу Валентина Михайлівна окреслила завдання науково-педагогічних працівників та структурних підрозділів університету щодо підвищення ефективності наукової роботи у 2020 році. Серед основних пріоритетів – публікаційна активність, грантова діяльність, наукові розробки, патентування та комерціалізація наукових досліджень, інтеграція в міжнародну наукову спільноту.  

У рамках програми порядку денного засідання відбулося обговорення доповіді, в ході якого виступаючі внесли ряд пропозицій щодо розвитку науки в університеті. Присутні схвалили доповідь проректорки з наукової роботи університету Валентини Якубів та прийняли відповідну Ухвалу.

На завершення заходу ректор Ігор Цепенда в контексті основного питання порядку денного підкреслив важливість розвитку наукового потенціалу університету.

«Відрадно, що впродовж десятиліть діяльності нашого університету нам вдалося не порушити наукові школи, де ми бачимо з одного боку досвідчених науковців. і в той же час  – молодих науковців. Як свідчить статистика, сьогодні в університеті з 960-ти науково-педагогічних працівників 406 – молоді вчені. Це є добрий показник і він свідчить про те, що є тяглість в науці і викладанні», – зазначив ректор Ігор Цепенда.

Ректор університету також презентував новий талісман університету – Карпатську рись. Цей маскот усоблюватиме неофіційний образ університету, стане символом успіху для наукових шкіл та спортивних команд Прикарпатського. Талісман сприятиме промоції університету, прикрашатиме яскраву, ексклюзивну, привабливу сувенірну продукцію університету, яка нас презентуватиме.

  • Вчена рада за підсумками наукової діяльності за 2019 рік