Вітання з успішним захистом дисертації

Вітаємо доцентку кафедри біохімії та біотехнології факультету природничих наук нашого університету

БАЙЛЯК МАРІЮ МИХАЙЛІВНУ 

з успішним захистом дисертації на тему “Підвищення адаптаційного потенціалу дріжджів saccharomyces cerevisiae та плодової мушки drosophila melanogaster рослинними екстрактами, кетокислотами та аргініном” на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук за спеціальністю 03.00.04 – біохімія. Захист відбувся на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 76.051.05 при Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича.  

Науковий консультант: доктор біологічних наук, професор ЛУЩАК ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ, завідувач кафедри біохімії та біотехнології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Офіційні опоненти: докторка біологічних наук, професорка СТОЛЯР ОКСАНА БОРИСІВНА, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, професорка кафедри хімії та методики її викладання; докторка біологічних наук, професорка ФЕДОРОВИЧ ДАРІЯ ВАСИЛІВНА, Інститут біології клітин НАН України, провідна наукова співробітниця відділу молекулярної генетики і біотехнології; доктор медичних наук, професор ВАЙСЕРМАН ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ, ДУ “Інститут геронтології імені Д.Ф.Чеботарьова” НАМН України, завідувач лабораторії епігенетики.