Вчена рада університету провела чергове засідання в режимі онлайн

27 квітня в університеті відбулося чергове засідання вченої ради. За умов карантину ректор Ігор Цепенда провів засідання дистанційно.

У порядку денному члени колегіального органу розглянули ряд важливих питань діяльності університету. Учасники засідання, зокрема, обговорили проведення  профорієнтаційної роботи. Досвідом в цьому напрямку поділився декан факультету туризму Володимир Великочий. Він зазначив, що питання профорієнтаційної роботи є одним із пріоритетних завдань в діяльності факультету. При цьому напрямки такої роботи є диверсифікованими: як у  спрямованні на різні групи при комунікуванні, так і у плані вибору шляхів та методів роботи.

Під час засідання також йшлося про роботу чинних та перспективи створення спеціалізованих вчених рад університету. У ході доповіді проректорка з наукової роботи Валентина Якубів проаналізувала вимоги чинного законодавства з питань регулювання діяльності діючих спеціалізованих вчених рад, разових спеціалізованих вчених рад, що створюються в порядку експерименту у 2020 році відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 167 від 6 березня 2019 р., а також положення Проєкту Порядку присудження наукових ступенів доктора наук і доктора філософії спеціалізованими вченими радами закладів вищої освіти (наукових установ), що розроблений Національним агентством і діятиме з 2021 р.

Варто зазначити, що на даний час в університеті працює 10 спеціалізованих вчених рад, з них 5 на здобуття наукового ступеня доктора наук та 5 на здобуття наукового ступеня кандидата наук. У 2020 році в університеті передбачається організація діяльності 4 разових спеціалізованих вчених рад в межах дії Постанови Кабінету Міністрів України № 167 від 6 березня 2019 р. На основі аналізу положень Проєкту Порядку присудження наукових ступенів доктора наук і доктора філософії спеціалізованими вченими радами закладів вищої освіти (наукових установ) Валентина Якубів обґрунтувала основні цілі та завдання, досягнення яких дозволить забезпечити ефективну діяльність постійно діючих та разових спеціалізованих вчених рад на перспективу.

Учасники засідання також затвердили освітньо-професійну програму та навчальний план галузі знань 29 «Міжнародні відносини» спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» (перший (бакалаврський) рівень) на 2020-2021 навчальний рік у відповідності до Стандарту вищої освіти та схвалили Програму педагогічної практики здобувачів третього освітньо-наукового рівня підготовки доктора філософії (Phd).

У ході засідання члени колегіального органу також обговорили та затвердили теми дисертаційних досліджень науковців університету та призначення їх наукових консультантів, рекомендації до друку монографічних видань. Завершилося засідання вченої ради прийняттям відповідної Ухвали.

Варто зазначити, що онлайн-засідання пройшло за допомогою хмарної платформи pu.webex.com. Можливість застосовувати цю унікальну технологію Прикарпатський університет отримав завдяки трирічному проєкту створення Проектно-освітнього центру АГЕНТИ ЗМІН, що фінансується за кошти секторальної бюджетної підтримки Європейського Союзу. Програмний продукт забезпечує проведення телеконференцій за технологією Cisco WebEx Meetings, аудіо нарад з функцією запису.