Ще три університетські наукові видання увійшли до Переліку наукових фахових видань України

Відповідно до наказу МОН України №886 від 02.07.2020 р журнал “Фізика і хімія твердого тіла Physics and Сhemistry of Solid State” увійшов до найвищої категорії – категорії А. Головний редактор видання – Володимир Прокопів, кандидат фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри фізики і хімії твердого тіла фізико-технічного факультету; відповідальний редактор – Любомир Никируй , кандидат фізико-математичних наук, професор кафедри фізики і хімії твердого тіла фізико-технічного факультету.

Ше два журнали –  “Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України” та “Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізична культура” увійшли до категорії Б. Варто зазначити, що до категорії Б входять лише фахові видання. Журнал “Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України” – головна редакторка Валентина  Васильєва, докторка юридичних наук, професорка, директорка Навчально-наукового Юридичного інституту; відповідальний секретар –  Юрій Микитин, кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права, заступник директора Навчально-наукового Юридичного інституту. Журнал  “Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізична культура”- головний редактор Богдан Мицкан, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та методики фізичної культури і спорту факультету фізичного виховання і спорту; відповідальний секретар – Богдан Лісовський ,кандидат біологічних наук, доцент кафедри теорії та методики фізичної культури і спорту факультету фізичного виховання і спорту.

Загалом до Переліку наукових фахових видань України входить 9 університетських наукових видань – 2 журнали у категорію А та 7 журналів у категорію Б, 6-ть з яких увійшли до Переліку в квітні цього року.