Вітання з успішним захистом дисертації

Вітаємо доцентку кафедри педагогіки початкової освіти Педагогічного факультету Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника 

               ЧЕРВІНСЬКУ  ІННУ  БОГДАНІВНУ 

з успішним захистом дисертації на тему «Теорія і методика організації соціокультурного простору загальноосвітньої школи в гірській місцевості», поданої на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.

Захист відбувся на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 79.053.04 у Національному університеті «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка. 

Науковий консультант: доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України Євтух Микола Борисович, головний науковий співробітник відділу історії та філософії освіти Інституту педагогіки НАПН України.

Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України Філіпчук Георгій Георгійович, член бюро Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України; докторка педагогічних наук, професорка Чепіль Марія Миронівна, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, завідувачка кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти; докторка педагогічних наук, професорка, Іванюк Ганна Іванівна, Київський університет імені Бориса Грінченка, завідувачка кафедри педагогіки та психології.