Вітання з успішним захистом дисертації

Вітаємо доцентку кафедри фахових методик і технологій початкової освіти педагогічного факультету, заступницю декана педагогічного факультету

 РОМАНИШИН  Руслану Ярославівну

з успішним захистом дисертації «Методична система формування обчислювальних навичок в учнів початкової школи» на здобуття наукового ступеня доктор педагогічних наук зі спеціальності – 13.00.02 – теорія та методика навчання (математика).

Науковий консультант: Скворцова Світлана Олексіївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри математики та методики її навчання Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського.

Офіційні опоненти: Акуленко Ірина Анатоліївна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих систем Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького; Власенко Катерина Володимирівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри математики та моделювання Донбаської державної машинобудівної академії; Коваль Людмила Вікторівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри початкової освіти, декан факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв Бердянського державного педагогічного університету.