У Прикарпатському університеті відбулась презентація колективної монографії кафедри трудового, екологічного та аграрного права

27 лютого в Навчально-науковому юридичному інституті Прикарпатського національного університету відбулася презентація колективної монографії кафедри трудового, екологічного та аграрного права, підготовленої в рамках реалізації міжнародного проекту в співпраці з Академією екологічного права Міжнародного союзу охорони природи (МСОП).

Присутніми були проректор з науково-педагогічної роботи ПНУ Едуард Лапковський, директор Навчально-наукового юридичного інституту Юрій Микитин, а також викладачі та студенти.

Кафедра представляє Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника в Академії екологічного права МСОП із жовтня 2010 року (єдиний навчальний заклад України).

Міжнародний союз охорони природи заснований у 1948 році урядами держав і неурядовими організаціями й на сьогодні є найстарішою та найбільш глобальною екологічною організацією, яка має на меті збереження природних ресурсів.

Академія екологічного права МСОП створена в 2003 році задля розвитку освіти та науки в сфері екологічного права на рівні університетів. Академія є унікальною мережею академічних закладів, що займаються вдосконаленням правової освіти в галузі екології, яка нараховує більше 190 установ-учасників по всьому світу. Членство в Академії дозволяє викладачам обмінюватися результатами своїх наукових досліджень з науковцями всього світу, покращувати методи викладання екологічного права, брати участь в спільних ініціативах, спрямованих на вирішення найбільш глобальних екологічних проблем за допомогою права.

Представники кафедри є постійними учасниками щорічних Міжнародних колоквіумів Академії, тематичних воркшопів, заходів із залученням студентської молоді.

Результатом співпраці в 2022 році стало опублікування колективної монографії викладачами кафедри трудового, екологічного та аграрного права, присвяченої питанням сталого розвитку в Україні.

Робота над монографією була зумовлена світовими тенденціями глобалізації екологічних проблем та пошуку консенсусного вирішення суперечностей між економічним розвитком і цілісністю природного середовища.

Автори презентованого наукового доробку мали за мету дослідити питання реалізації цілей сталого розвитку в Україні на основі теоретико-прикладного дослідження сучасної національної екологічної політики.