Друге засідання «Об’єднання Інституцій-партнерів «Педагогічна синергія»»

26 квітня 2023 року відбулося друге засідання Об’єднання Інституцій-партнерів “Педагогічна синергія”, ініційоване Інститутом педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.

Із вітальним словом виступила доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, заслужений діяч науки і техніки України, директор Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України Лариса Лук’янова.

Модерували захід − доктор педагогічних наук, професор, заступник директора з наукової роботи Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України Лідія Хомич та доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу змісту і технологій педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України Мирослава Вовк.

Тема засідання «Стан практичної підготовки майбутніх вчителів у закладах вищої освіти». У роботі заходу взяли участь більше 100 учасників – науковців, викладачів, вчителів, методистів. Досвід організації практичної підготовки майбутніх учителів у закладах вищої педагогічної освіти України представили професор Олена Семеног (Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка); професор  Ольга Акімова, доц. Хамська Н.Б. (Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла
Коцюбинського); професор Світлана Романюк (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича); доцент Зоряна Удич (Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка); професор Тетяна Довженко (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди).

До засідання долучилися викладачі кафедри початкової освіти Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (професор Олена Будник, професор Петро Коваль, доцент Оксана Кіліченко, доцент Світлана Довбенко, доцент Лідія Плетеницька, доцент Олег Довгий та ін.), аспіранти освітньо-наукової програми 015 «Професійна освіта» (за спеціалізаціями) (Наталія Котурбаш, Ольга Сорокаліта) та студенти 3 курсу спеціальності 013 Початкова освіта.

Координаторка від Прикарпатського університету Оксана Цюняк, докторка педагогічних наук, професорка кафедри початкової освіти, заступниця декана з наукової роботи педагогічного факультету представила досвід організації практичної підготовки майбутніх учителів початкових класів на педагогічному факультеті.

У своєму виступі Оксана Петрівна зазначила, що практика є важливою складовою освітнього процесу в університеті та передбачає безперервність, наступність, систематичність і послідовність її проведення.

Особливість практичної підготовки полягає в тому, що студенти-практиканти пізнають реальні умови професійної діяльності вчителя. Окрім того, у процесі практики здійснюється не лише перевірка теоретичної та практичної підготовленості студента, але й створюються умови для розкриття його потенційних можливостей як майбутнього творчого вчителя Нової української школи. Професорка детально проаналізувала зміст та завдання різних видів практик, презентувала фотоматеріали проведених заходів за
результатами захисту матеріалів практик, а також запропонувала присутнім переглянути відео із шкільного життя, яке підготували студенти 3 курсу спеціальності Початкова освіта (Оля Іващенко, Христина Ленько, Марія Федоришин, Аліна Рущак, Софія Кос, Ірина Кочержук), котрі упродовж місяця проходять практику у школах міста Івано-Франківська.

Виступ Оксана Цюняк завершила словами: «Ми живемо у непростий час. На долю українців випало багато випробувань. Ранок 24 лютого 2022 року докорінно змінив життя кожного з нас. Проте, попри все, ми наповнили наше життя вірою у перемогу, знайшли сили та мотивацію для реалізації основної місії – навчати й навчатися. Наш фронт – це освітній фронт, бо ми маємо ставати кращими, розумнішими і відбудовувати нашу країну. Ми повинні змінювати світ і творити нову реальність, Нову історію України, де панують
добро, мир і злагода».

За результатами проведення засідання прийнято рішення про створення робочої групи з удосконалення Положення про організацію практичної підготовки майбутніх педагогів, яке було створено ще у 1994 р. й, безумовно, вимагає суттєвого оновлення.