Запухляк Руслан Ігорович

Запухляк Руслан Ігорович – кандидат фізико-математичних наук, професор

Народився 21 березня 1974 року в м. Івано-Франківськ. У 1991 році вступив на перший курс фізико-математичного факультету Івано-Франківського державного педагогічного інституту імені Василя Стефаника, який в 1996 році закінчив із відзнакою за спеціальністю «Фізика і математика» (тоді вже Прикарпатський університет імені Василя Стефаника). За успішне навчання та наукову роботу, яку він розпочав ще з другого курсу, був нагороджений грантом Джорджа Сороса та стипендією Президента України.

Під час навчання на 4 і 5 курсах та після закінчення навчання в університеті працював вчителем фізики, математики та астрономії у Спаській середній школі Рожнятівського району Івано-Франківської області.

У 1996 році за результатами вступних випробувань був зарахований на перший курс аспірантури за спеціальністю «Фізика твердого тіла» при Прикарпатському університеті імені Василя Стефаника. У 1999 році успішно захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук. У 1999-2000 рр. працював у Прикарпатському університеті на посаді Вченого секретаря Фізико-хімічного інституту. З 2000 року прийнятий на посаду асистента кафедри радіофізики і електроніки. В 2002 році отримав звання доцента цієї ж кафедри.

У 2003 році за результатами відбору Міжнародної Німецької служби академічних обмінів виграв грант та пройшов стажування у Кемніцькому технічному університеті (Німеччина).

З вересня 2017 року – проректор з науково-педагогічної роботи Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

За свою наукову і викладацьку діяльність двічі відзначався стипендією Кабінету Міністрів України для молодих вчених.

Наукові інтереси Запухляка Руслана Ігоровича пов’язані із технологією вирощування та дослідженням термоелектричних властивостей монокристалів і плівок PbTe та сплавів на їх основі, створення на їх базі пристроїв електронної та інформаційної техніки.

Автор понад 50 наукових праць, 6 навчальних посібників з курсів загальної фізики, електроніки та інформаційних технологій, співавтор 1-ї монографії, понад десяток авторських свідоцтв на винаходи та патенти. Під його керівництвом постійно захищаються кваліфікаційні і дипломні роботи студентів, кандидатські дисертації, ведуться дисертаційні дослідження аспірантів.

За багаторічну працю нагороджений Подякою Міністерства освіти і науки України (2017 рік).

Одружений. Має доньку і сина.