Склад Вченої ради

ЧЛЕНИ ВЧЕНОЇ РАДИ

ПРИКАРПАТСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА

за  наказом ректора від 24 червня 2021 року, № 364; зі змінами від 28 вересня 2021 року, № 583; від 28 грудня 2021 року, № 832; від 21 січня 2022 року, № 37

 

1.Затвердити склад вченої ради університету в кількості 68 осіб строком на 5 років, в тому числі:

за займаними посадами:

 1. Цепенда Ігор Євгенович – ректор університету, доктор політичних наук, професор.
 2. Михайлишин Галина Йосипівна − проректор з науково-педагогічної роботи, доктор філософських наук, професор.
 3. Шарин Сергій Володимирович – проректор з науково-педагогічної роботи, доктор фізико-математичних наук, професор.
 4. Запухляк Руслан Ігорович – проректор з науково-педагогічної роботи, кандидат фізико-математичних наук, професор.
 5. Якубів Валентина Михайлівна − проректор з наукової роботи, доктор економічних наук, професор.
 6. Шинкарук Ярослав Іванович − проректор з науково-педагогічної роботи та соціально-економічного розвитку, кандидат юридичних наук, професор.
 7. Благун Іван Семенович – декан економічного факультету, доктор економічних наук, професор.
 8. Васильєва Валентина Антонівна – директор навчально-наукового юридичного інституту, доктор юридичних наук, професор.
 9. Великочий Володимир Степанович – декан факультету туризму, доктор історичних наук, професор.
 10. Гасюк Іван Михайлович – декан фізико-технічного факультету, доктор фізико-математичних наук, професор.
 11. Голод Роман Богданович – декан факультету філології, доктор філологічних наук, професор.
 12. Заграй Лариса Дмитрівна – декан факультету психології, доктор психологічних наук, професор. 
 13. Грицан Анатолій Васильович – директор навчально-наукового інституту мистецтв, кандидат історичних наук, професор.
 14. Кондур Оксана Созонтівна – декан педагогічного факультету, доктор педагогічних наук, професор.
 15. Кугутяк Микола Васильович – декан факультету історії, політології та міжнародних відносин, доктор історичних наук, професор.
 16. Москаленко Юрій Михайлович – директор Івано-Франківського фахового коледжу ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»
 17. Нагорняк Михайло Миколайович − директор інституту післядипломної освіти та довузівської підготовки, доктор політичних наук, професор.
 18. Пилипів Володимир Михайлович – декан факультету математики та інформатики, доктор фізико-математичних наук, професор.
 19. Плекан Юрій Васильович – директор Коломийського навчально-наукового інституту.
 20. Случик Віктор Миколайович – декан факультету природничих наук, кандидат фізико-математичних наук, професор.
 21. Яців Ярослав Миколайович – декан факультету фізичного виховання і спорту, кандидат педагогічних наук, професор.
 22. Яцків Наталія Яремівна – декан факультету іноземних мов, кандидат філологічних наук, професор.
 23. Гаврилишин Петро Михайлович – директор наукової бібліотеки, кандидат філологічних наук, доцент.
 24. Григорів Ольга Орестівна – головний бухгалтер, кандидат економічних наук, доцент.
 25. Копчак Юрій Степанович – голова первинної профспілкової організації працівників університету, кандидат економічних наук, доцент.
 26. Стинська Вікторія Володимирівна – учений секретар університету, доктор педагогічних наук, професор.
 27. Кононенко Віталій Іванович – радник ректора університету, ректор університету (1986 – 2004), доктор філологічних наук, професор. 
 28. Остафійчук Богдан Костянтинович – ректор університету (2004 – 2012), доктор фізико-математичних наук, професор.
 29. Малишівський Тарас Володимирович – голова ради молодих вчених, аспірант.
 30. Бубна Роман Мирославович – Генеральний директор ТОВ «Науковий парк» «Прикарпатський університет»
 31. Дюк Назарій Степанович – голова студентського профкому університету.
 32. Лялюк Вікторія Ігорівна – т.в.о. голови студентського сенату університету.

виборні представники, обрані конференцією трудових колективів структурних підрозділів університету: 

 1. Попович Ольга Михайлівна – докторант.
 2. Татарин Лілія Василівна – аспірант.
 3. Костан Юліана Ярославівна – студентка навчально-наукового юридичного інституту.
 4. Лукинюк Марія Михайлівна – студентка Івано-Франківського фахового коледжу.
 5. Матвіїв Олена Ярославівна – студентка Педагогічного факультету.
 6. Середяк Роман Андрійович – студент економічного факультету.
 7. Стецюк Анна Петрівна – студентка факультету психології.
 8. Яцишин Лілія Романівна – студентка факультету філології.

  Педагогічний інститут 

 1. Прокопів Любов Миколаївна – завідувач кафедри педагогіки та освітнього менеджменту імені Богдана Ступарика, кандидат педагогічних наук, доцент. 
 2. Чупахіна Світлана Василівна – доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри теорії та методики дошкільної і спеціальної освіти. 

Навчально-науковий юридичний інститут

 1. Кобецька Надія Романівна – професор кафедри трудового, екологічного та аграрного права, кандидат юридичних наук, професор.
 2. Вівчаренко Олег Антонович – заступник директора навчально-наукового юридичного інституту, доктор юридичних наук, професор.

Факультет туризму

 1. Клапчук Володимир Михайлович – завідувач кафедри готельно-ресторанної та курортної справи, доктор історичних наук, професор.
 2. Чаграк Наталія Ігорівна – доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри іноземних мов і країнознавства.

Факультет природничих наук

 1. Семчишин Галина Миколаївна – доктор біологічних наук, професор, професор кафедри біохімії та біотехнології.
 2. Татарчук Тетяна Романівна – кандидат хімічних наук, доцент, доцент кафедри хімії.

Факультет історії, політології та міжнародних відносин

49.Жерноклеєв Олег Станіславович – завідувач кафедри всесвітньої історії, доктор історичних наук, професор.

 1. Климончук Василь Йосифович – завідувач кафедри політології, доктор політичних наук, професор.

Факультет філології

 1. Ґрещук Василь Васильович – завідувач кафедри української мови, доктор філологічних наук, професор.
 2. Хороб Степан Іванович – завідувач кафедри української літератури, доктор філологічних наук, професор.

Навчально-науковий інститут мистецтв

 1. Дутчак Віолетта Григорівна – завідувач кафедри музичної україністики та народно-інструментального мистецтва, доктор мистецтвознавства, професор.
 2. Серганюк Любов Іванівна – завідувач кафедри методики музичного виховання та диригування, кандидат мистецтвознавства, професор.

Коломийський навчально-науковий інститут

 1. Поясик Оксана Іванівна – завідувач кафедри педагогіки та психології, кандидат педагогічних наук, доцент.

Інститут післядипломної освіти та довузівської підготовки

56.Джус Оксана Володимирівна – завідувач кафедри професійної освіти та інноваційних технологій, доктор педагогічних наук, доцент.

Фізико-технічний факультет

 1. Когут Ігор Тимофійович – завідувач кафедри комп’ютерної інженерії та електроніка, доктор технічних наук, професор.
 2. Салій Ярослав Петрович  – професор кафедри фізики і хімії твердого тіла доктор фізико-математичних наук, професор.

Факультет математики та інформатики

 1. Загороднюк Андрій Васильович – завідувач кафедри математичного і функціонального аналізу, доктор фізико-математичних наук, професор.
 2. Кузь Микола Васильович – професор кафедри інформаційних технологій, доктор технічних наук, професор.

Економічний факультет

 1. Гнатюк Тарас Михайлович кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування.
 2. Дмитришин Леся Ігорівна – завідувач кафедри економічної кібернетики, доктор економічних наук, професор.

Факультет іноземних мов

 1. Бистров Яків Володимирович – завідувач кафедри англійської філології, доктор філологічних наук, професор.
 2. Остапович Олег Ярославович – доцент кафедри німецької філології, кандидат філологічних наук, доцент.

Факультет психології

 1. Дойчик Максим Вікторович – завідувач кафедри філософії, соціології та релігієзнавства, доктор філософських наук, професор.
 2. Пілецька Любомира Сидорівна – завідувач кафедри соціальної психології, доктор психологічних наук, професор.

Факультет фізичного виховання і спорту

 1. Лапковський Едуард Йосипович – завідувач кафедри фізичної терапії,  ерготерапії, кандидат медичних наук, доцент.
 2. Лісовський Богдан Петрович – завідувач кафедри теорії та методики фізичної культури, кандидат біологічних наук, доцент