Склад ректорату

СКЛАД РЕКТОРАТУ

Положення про ректорат

за наказом від 18.01.2017 року № 24
зі змінами від 19.01.2018 року № 27
зі змінами від 02.09.2019 року № 561
зі змінами від 12.12.2019 року № 858 

зі змінами від 30.09.2020 №550

зі змінами від 23.04.2021 №242

зі змінами від 12.12.2022 №722

наказ № 235 від 24.04.2023

наказ № 12 від 10.01.2024 про внесення змін до наказу №235 від 24.04.2023

Основний персональний склад Ректорату:

 1. Цепенда І. Є. – ректор, голова Ректорату;
 2. Якубів В. М. – перший проректор;
 3. Запухляк Р. І. – проректор з науково-педагогічної роботи;
 4. Лапковський Е. Й. – проректор з науково-педагогічної роботи;
 5. Шарин С. В. – проректор з науково-педагогічної роботи;
 6. Шинкарук Я. І. – проректор з науково-педагогічної роботи та соціально- економічного розвитку;
 7. Кононенко В. І. – радник ректора;
 8. Мисик О. І. – радник ректора;
 9. Благун І. С. – декан Економічного факультету;
 10. Великочий В. С. – декан Факультету туризму;
 11. Гасюк І. М. – декан Фізико-технічного факультету;
 12. Голод Р. Б. – декан Факультету філології;
 13. Гурак І. Ф. – декан Факультету історії, політології і міжнародних відносин;
 14. Заграй Л. Д. – декан Факультету психології;
 15. Кондур О. С. – декан Педагогічного факультету;
 16. Микитин Ю. І. – директор Навчально-наукового юридичного інституту;
 17. Пилипів В. М. – декан Факультету математики та інформатики;
 18. Плекан Ю. В. – директор Коломийського навчально-наукового інституту;
 19. П’ятничук І. Д. – декан Факультету управління; 
 20. Случик В. М. – декан Факультету природничих наук;
 21. Федорак В. В. – директор Навчально-наукового інституту мистецтв;
 22. Яців Я. М. – декан Факультету фізичного виховання і спорту;
 23. Яцків Н. Я. – декан Факультету іноземних мов;
 24. Москаленко Ю. М. – директор Відокремленого структурного підрозділу «Івано-Франківський фаховий коледж Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника»;
 25. Блаженко Т. В. – начальник юридичного відділу;
 26. Григорів О. О. – головний бухгалтер;
 27. Стадільна Я. Е. – заступник начальника відділу інформації та комунікації (пресслужби);
 28. Смішко О. В. – начальник відділу кадрів;
 29. Корнієнко Т. Б. – начальник відділу документообігу та діловодства, секретар Ректорату.

Розширений персональний склад Ректорату:

 1. Цепенда І. Є. – ректор, голова Ректорату;
 2. Якубів В. М. – перший проректор;
 3. Запухляк Р. І. – проректор з науково-педагогічної роботи;
 4. Лапковський Е. Й. – проректор з науково-педагогічної роботи;
 5. Шарин С. В. – проректор з науково-педагогічної роботи;
 6. Шинкарук Я. І. – проректор з науково-педагогічної роботи та соціально- економічного розвитку;
 7. Кононенко В. І. – радник ректора;
 8. Мисик О. І. – радник ректора;
 9. Благун І. С. – декан Економічного факультету;
 10. Великочий В. С. – декан Факультету туризму;
 11. Гасюк І. М. – декан Фізико-технічного факультету;
 12. Голод Р. Б. – декан Факультету філології;
 13. Гурак І. Ф. – декан Факультету історії, політології і міжнародних відносин;
 14. Заграй Л. Д. – декан Факультету психології;
 15. Кондур О. С. – декан Педагогічного факультету;
 16. Микитин Ю. І. – директор Навчально-наукового юридичного інституту;
 17. Пилипів В. М. – декан Факультету математики та інформатики;
 18. Плекан Ю. В. – директор Коломийського навчально-наукового інституту;
 19. П’ятничук І. Д. – декан Факультету управління;
 20. Случик В. М. – декан Факультету природничих наук;
 21. Федорак В. В. – директор Навчально-наукового інституту мистецтв;
 22. Яців Я. М. – декан Факультету фізичного виховання і спорту;
 23. Яцків Н. Я. – декан Факультету іноземних мов;
 24. Москаленко Ю. М. – директор Відокремленого структурного підрозділу «Івано-Франківський фаховий коледж Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника»;
 25. Аннич А. Б. – директор інформаційно-обчислювального центру;
 26. Блаженко Т. В. – начальник юридичного відділу;
 27. Григорук І. І. – начальник науково-дослідної частини;
 28. Григорів О. О. – головний бухгалтер;
 29. Дзумедзей Р. О. – директор Наукової бібліотеки;
 30. Івасюк І. Я. – директор навчально-наукового центру дистанційного навчання та моніторингу освітньої діяльності;
 31. Ільницький Р. В. – завідувач відділу аспірантури і докторантури;
 32. Корнієнко Т. Б. – начальник відділу документообігу та діловодства, секретар Ректорату;
 33. Костелей Ю. І. – начальник відділу з питань запобігання та виявлення корупції;
 34. Кузь М. В. – директор центру забезпечення якості (на громадських засадах);
 35. Романкова Л. М. – завідувач навчально-виробничої лабораторії виховної та психолого-педагогічної роботи;
 36. Смішко О. В. – начальник відділу кадрів;
 37. Солонець І. Ф. – начальник навчально-методичного відділу;
 38. Стадільна Я. Е. – заступник начальника відділу інформації та комунікації (пресслужби);
 39. Стефанюк Р. П. – директор Ботанічного саду;
 40. Тимків І. І. – директор навчально-наукового центру студентського розвитку;
 41. Ткачівський Я. В. – завідувач Музею історії університету;
 42. Цебрук М. В. – начальник планово-фінансового відділу;
 43. Климончук В. Й. – голова первинної профспілкової організації працівників університету (за згодою);
 44. Дюк Н. С. – голова студентського профкому (за згодою);
 45. Лялюк В. І. – голова студентського сенату (за згодою).