Факультети

 

Економічний факультет

Кафедра фінансів

Кафедра обліку і оподаткування 

Кафедра менеджменту і маркетингу

Кафедра економічної кібернетики

Кафедра підприємництва, торгівлі та прикладної економіки

Педагогічний факультет

Кафедра початкової освіти

Кафедра педагогіки та освітнього менеджменту імені Богдана Ступарика

Кафедра теорії та методики дошкільної і спеціальної освіти

Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи

Факультет іноземних мов

Кафедра англійської філології

Кафедра німецької філології

Кафедра французької філології

Факультет психології 

Кафедра загальної психології

Кафедра соціальної психології 

Кафедра філософії, соціології та релігієзнавства

Кафедра психології розвитку

Кафедра клінічної та реабілітаційної психології

Факультет математики та інформатики

Кафедра диференціальних рівнянь і прикладної математики

Кафедра математичного і функціонального аналізу

Кафедра комп’ютерних наук та інформаційних систем

Кафедра математики та інформатики і методики навчання

Кафедра алгебри та геометрії

Кафедра інформаційних технологій

Факультет філології

Кафедра української мови

Кафедра української літератури

Кафедра світової літератури і порівняльного літературознавства

Кафедра слов’янських мов

Кафедра загального та германського мовознавства

Кафедра журналістики

Факультет туризму

Кафедра туризмознавства і краєзнавства

Кафедра іноземних мов і країнознавства

Кафедра готельно-ресторанної та курортної справи

Фізико-технічний факультет

Кафедра комп’ютерної інженерії та електроніки

Кафедра фізики і методики викладання

Кафедра матеріалознавства і новітніх технологій

Кафедра фізики і хімії твердого тіла

Факультет історії, політології і міжнародних відносин

Кафедра історії України і методики викладання історії

Кафедра історії Центральної та Східної Європи і спеціальних галузей історичної науки 

Кафедра етнології і археології

Кафедра міжнародних відносин

Кафедра всесвітньої історії

Кафедра іноземних мов і перекладу

Кафедра політології

Кафедра політичних інститутів та процесів

Кафедра міжнародних економічних відносин

 

Факультет природничих наук

Кафедра хімії

Кафедра хімії середовища та хімічної освіти

Кафедра біології та екології

Кафедра біохімії та біотехнології

Кафедра лісового та аграрного менеджменту

Кафедра географії та природознавства

Факультет фізичного виховання і спорту

Кафедра теорії та методики фізичної культури

Кафедра спортивно-педагогічних дисциплін

Кафедра фізичної терапії,ерготерапії

Кафедра терапії, реабілітації і морфології

Факультет управління

Кафедра публічного управління та адміністрування

Кафедра менеджменту в інформаційних технологіях

Кафедра менеджменту та бізнес-адміністрування

Кафедра логопедії та інноваційних технологій в інклюзії