Професор Ганна Карась-серед авторів колективної монографії, виданої в Кембріджі (Великобританія)

Презентація колективної монографії «Professional Artistic Education and Culture within Modern Global Transformations/ed.O.Oleksiuk» («Професійна художня освіта та культура в рамках сучасних глобальних перетворень/ред.О.Олексюк») відбулася нещодавно в Києві. Праця була видана в Кембріджі (Cambridge Scholars Publishing). Серед авторів монографії – доктор мистецтвознавства, професор кафедри методики музичного виховання та диригування Навчально-наукового Інституту мистецтв нашого університету Ганна Карась. Її наукове дослідження – “The Oleksandr Koshytsia choral conducting school as e social phenomenon”(“Хорова дириґентська школа Олександра Кошицького як соціальне явище”). 

Зазначимо, що видавництво “Cambridge Scholars Publishing” (Великобританія) є незалежним академічним видавцем. Засноване колишніми викладачами та дослідниками з Кембриджського університету видавництво публікує оригінальні академічні роботи з широкого кола питань в 4-х ключових напрямках: гуманітарні та соціальні науки (HSS); науки про здоров’я (ГС); фізичні науки (ПС); науки про життя (LS).

Презентація монографії проходила в рамках програми ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття». Під час роботи конференції з доповіддю на пленарному засіданні, зокрема, виступила доктор мистецтвознавства, професор кафедри методики музичного виховання та диригування Ганна Карась («Міждисциплінарність як інноваційний підхід у вивченні навчальної дисципліни «Менеджмент соціокультурної діяльності»”). Також у роботі секцій взяли участь викладачі та аспіранти нашого університету – кандидат мистецтвознавства Людмила Обух, аспіранти Роман Дзундза та Аліна Олійник.