Докторант Олег Лущак став спіавтором міжнародної монографії з дослідження процесів старіння

Докторант кафедри біохімії та біотехнології факультету природничих наук нашого університету Олег Лущак став співавтором міжнародної монографії “Еpigenetics In Human Disease” (“Епiгенетика при хворобі людини”) Second edition. Translational Epigenetics Series. Volume 6.

Наукову працю нещодавно опублікувало видавництво Academic Press (дочірня компанія видавництва Elsevier). Книга вийшла під загальною редакцією професора біології Trygve O. Tollefsbol (University of Alabama at Birmingham, United States). У монографії описуються сучасні уявлення про взаємозв’язок між епігенетичними механізмами регуляції роботи генів (метилування ДНК, модифікації хроматину, некодуючі РНК) із захворюваннями людини, такими як вади розвитку, автоімунні та інфекційні захворювання, аутизм, шизофренія, рак, ожиріння та діабет.

Молодий науковець Олег Лущак разом із колегами з Інституту геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України, професором, доктором медичних наук Олесандром Вайсерманом та кандидатом біологічних наук Олександром Колядою, є авторами розділу «Epigenetic Programming of Human Disease and Aging» («Епігенетичне програмування хвороб людини та старіння»). Цей розділ присвячений епігенетичним механізмам регуляції експресії генів, які задіяні у процеси старіння. Особливий акцент зроблений науковцями на ролі епігенетичного програмування на ранніх етапах розвитку (developmental programming) у довголітті та виникненні захворювань людини у старшому віці.

З колективною монографією науковців можна детальніше ознайомитися за посиланням: https://www.elsevier.com/books/epigenetics-in-human-disease/tollefsbol/978-0-12-812215-0