Якубів Валентина Михайлівна

Якубів Валентина Михайлівна – доктор економічних наук, професор.

Народилася 6 червня 1981 року в м. Калуш. У 2003 році з відзнакою закінчила економічний факультет Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Впродовж 2003 – 2006 рр. навчалась в аспірантурі з відривом від виробництва за спеціальністю 08.07.02 – економіка сільського господарства та АПК Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. У 2006 році захистила кандидатську дисертацію у Житомирському агроекологічному університеті на тему «Підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств».

Починаючи з 2006 року працювала у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника на посадах асистента, викладача, доцента кафедри обліку і аудиту економічного факультету. У 2011 році отримала вчене звання доцента кафедри обліку і аудиту.

У 2012 р. захистила докторську дисертацію на тему «Стратегія збалансованого розвитку аграрних підприємств» за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) у Львівському національному аграрному університеті. З травня 2012 р. переведена на посаду професора кафедри обліку та аудиту.

З вересня 2015 р. очолила новостворену кафедру управління та бізнес-адміністрування в Інституті післядипломної освіти та довузівської підготовки Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

З 2017 р. є гостьовим професором факультету управління Лодзького університету (Республіка Польща).

У 2018 р. отримала вчене звання професора кафедри управління та бізнес-адміністрування.

З серпня 2019 року – проректор з наукової роботи Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, професор кафедри управління та бізнес-адміністрування.

Автор 225 наукових праць, з них 174 наукового і 51 навчально-методичного характеру, у т.ч. 13 монографій, 11 навчальних посібників, 88 фахових статей, з них 8 у міжнародних збірниках з індексом цитування SCOPUS та 1 у  міжнародному збірнику з індексом цитування Web of Science, 38 у міжнародних збірниках з індексами цитування Google Scholar, Copernicus, 72 матеріали тез на конференціях, 1 авторське свідоцтво та інші. Індекс цитування в базі даних Google Scholar h-індекс 7; індекс цитування статей у базі  SCOPUS h-індекс 2.

Нагороди та відзнаки:

  • Нагорода Івано-Франківської обласної державної адміністрації та Івано-Франківської обласної ради «За вагомі досягнення у галузі науки та освіти» (2008 р.);
  • Грамота Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника за сумлінну працю та підготовку висококваліфікованих спеціалістів (2011 р.)
  • Стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих учених (2012-2014 рр.)
  • Переможець конкурсу “Молодий лідер Прикарпаття” у номінації “Кращий молодий науковець” (2013 р.)
  • Подяка Снятинської міської ради за співпрацю та надання допомоги у розв’язанні актуальних проблем розвитку міста Снятин (2014 р.);
  • Грамота Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника за сумлінну працю та підготовку висококваліфікованих спеціалістів (2016 р.)
  • Грант Президента України для молодих вчених (2017 р.)
  • Почесна грамота Івано-Франківської обласної державної адміністрації за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у розвиток освіти на Прикарпатті (2017 р.)

Проектна діяльність:

Впродовж 2013-2019 рр. була керівником 2 грантових проектів, 3 конкурсних проектів та експертом 4 міжнародних грантових проектів.

Громадська діяльність:

  • Голова Громадської організації «Європейський центр інноваційного розвитку та інтелектуального партнерства»
  • Член Громадської організації «Школа бізнесу та менеджменту».

      Одружена. Має доньку і сина.