Якубів Валентина Михайлівна

Якубів Валентина Михайлівна – доктор економічних наук, професор.

Народилася 6 червня 1981 року в м. Калуш. У 2003 році з відзнакою закінчила економічний факультет Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Впродовж 2003 – 2006 років навчалась в аспірантурі з відривом від виробництва за спеціальністю 08.07.02 – економіка сільського господарства та АПК Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. У 2006 році захистила кандидатську дисертацію у Житомирському агроекологічному університеті на тему «Підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств».

Починаючи з 2006 року працювала у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника на посадах асистента, викладача, доцента кафедри обліку і аудиту економічного факультету. У 2011 році отримала вчене звання доцента кафедри обліку і аудиту.

У 2012 році захистила докторську дисертацію на тему «Стратегія збалансованого розвитку аграрних підприємств» за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) у Львівському національному аграрному університеті. З травня 2012 року переведена на посаду професора кафедри обліку та аудиту.

З вересня 2015 року очолила новостворену кафедру управління та бізнес-адміністрування в Інституті післядипломної освіти та довузівської підготовки Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

З 2017 року – гостьовий професор факультету управління Лодзького університету (Республіка Польща).

У 2018 р. отримала вчене звання професора кафедри управління та бізнес-адміністрування.

З серпня 2019 року – проректор з наукової роботи Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

З 2021 року – гостьовий професор Гірничо-металургійної академії в Кракові (Республіка Польща).

З жовтня 2022 року – перший проректор Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

З 2022 року – член Президії проректорів з наукової роботи закладів вищої освіти при Міністерстві освіти та науки України. Автор 312 наукових праць, з них 248 наукового і 64 навчально-методичного характеру, у т.ч. 19 монографій, 11 навчальних посібників, 94 фахових статей, 27 у міжнародних журналах з індексом цитування SCOPUS та 14 у  міжнародних журналах з індексом цитування Web of Science, 79 тез на конференціях, 15 авторських свідоцтв.

Індекс цитування статей у базі даних SCOPUS 7; h-індекс у базі даних Web of Science 7; індекс цитування статей у базі  Google Scholar h-індекс 15.

ORCID    https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0002-5412-3220
Scopus    https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56294400
Web of Science    https://www.webofscience.com/wos/author/record/N-7126-2018
ResearchGate   https://www.researchgate.net/profile/Valentyna-Yakubiv-2/publications
Науковці України    http://irbis-nbuv.gov.ua/ASPB/0006035

Нагороди та відзнаки:

 • Нагорода Івано-Франківської обласної державної адміністрації та Івано-Франківської обласної ради «За вагомі досягнення у галузі науки та освіти», 2008 р.
 • Грамота Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника за сумлінну працю та підготовку висококваліфікованих спеціалістів, 2011 р.
 • Стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих учених, 2012-2014 рр. Переможець конкурсу «Молодий лідер Прикарпаття» у номінації «Кращий молодий науковець», 2013 р.
 • Подяка Снятинської міської ради за співпрацю та надання допомоги у розв’язанні актуальних проблем розвитку міста Снятин, 2014 р.
 • Грамота Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника за сумлінну працю та підготовку висококваліфікованих спеціалістів, 2016 р.
 • Грант Президента України для молодих вчених, 2017 р.
 • Почесна грамота Івано-Франківської обласної державної адміністрації за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у розвиток освіти на Прикарпатті, 2017 р.
 • Подяка Національної академії педагогічних наук та ДУ «Інститут модернізації змісту освіти» за розробку й активне впровадження інноваційних педагогічних технологій, 2019 р.
 • Подяка Національної академії педагогічних наук та ДУ «Інститут модернізації змісту освіти» за розробку й активне впровадження інноваційних педагогічних технологій, 2020 р.
 • Подяка Міністерства освіти і науки України, 2022 р.
 • Почесна грамота Асоціації україністів Японії за вагомий внесок у розвиток японсько-українських відносин від Президента Асоціації україністів Японії Окабе Йошіхіко, 2023.
 • Почесна грамота Івано-Франківської обласної державної адміністрації, 2023 р.
 • Грамота Міністерства освіти і науки України, 2023 р.

Проектна діяльність:
Впродовж 2013-2023 рр. була керівником 6 грантових проектів та експертом 12 міжнародних грантових проектів.

Громадська діяльність:

 • Член Громадської організації «Школа бізнесу та менеджменту».

      Одружена. Має доньку і сина.
Лозунгом для життя є слова А. Ейнштейна: «Прагни не того, щоб домогтися успіху, а того, щоб твоє життя мало сенс».