Гудь Богдан Васильович

Гудь Богдан Васильович – доктор історичних наук, професор, директор Інституту європейської інтеграції Львівського національного університету імені Івана Франка. Почесний доктор Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника ( з 2021 р.)

Народився 30 квітня 1956 р. на Тернопільщині. У 1973 р. із відзнакою закінчив Бережанську СШ №1. В цьому ж таки році став студентом історичного факультету Львівського державного університету імені Івана Франка, який успішно закінчив у 1978 р. Протягом усього навчання та декілька років опісля був хористом й солістом народного ансамблю пісні і танцю «Черемош».

Протягом 1978-1982 рр. працював учителем та директором Лісновицької восьмирічної школи Городоцького району Львівської області. За успішну роботу відзначений подяками завідувача Городоцького райвно.

З грудня 1982 р. – аспірант, а з 1985 р. – викладач Львівського політехнічного інституту. В січні 1988 р. захистив кандидатську дисертацію. З грудня 1989 р. як старший викладач ЛПІ став викладати перший в негуманітарному виші регулярний курс «Історії України», що більше – опертий на державницьку концепцію Д. Дорошенка й Н. Полонської-Василенко. Автор першої в Україні державницької програми навчального курсу «Історія України» та планів семінарів до неї, а також співавтор курсу лекцій з історії України. Був також призначений заступником директора Інституту гуманітарної освіти ЛПІ.

На переламі 80-90-х рр. як лектор товариства «Знання» прочитав у різних районах Львівщини сотні лекцій присвячених історії легіону УСС та Українських визвольних змагань.

У 2000 р. був запрошений на посаду директора Інституту європейської інтеграції Львівського національного університету імені Івана Франка. Тут у 2008 р. захистив докторську дисертацію й був призначений на посаду професора кафедри міжнародних відносин та дипломатичної служби, де працює й нині, поєднуючи роботу на кафедрі з посадою директора ІЄІ. Користується заслуженою повагою адміністрації Університету й факультету міжнародних відносин, повагою з боку колег по роботі.

З 1995 р. Б. Гудь займається проблематикою українсько-польських відносин нового та новітнього часів. Перші навики він здобув у Східній літній школи Варшавського університету під керівництвом Яна Маліцького. З того часу Гудь Б. був неодноразовим стипендіатом Каси ім. Я. Мяновського, Фундації охорони Архіву Літературного інститут в Парижі, Фундації імені Зиґмунта Залеського. В цей час побачили світ його перші статті й брошура «Нелегка дорога до порозуміння», присвячені союзові Пілсудський-Петлюра 1920 р.

У 1998 р. Б. Гудь став учасником створення документального фільму «Важке братерство» про ґенезу, перебіг й результати Варшавського договору між УНР і ІІ Річчю Посполитою 1920 р. – співавтор сценарію та продюсер зйомок на теренах України. Два роки пізніше він співтворець документального фільму «Братерство зброї на службі миру» про історію постання й бойової служби українсько-польського миротворчого батальйону (Укрпольбату) імені гетьманів Сагайдачного та Ходкевича на теренах Косова в 90-х рр. ХХ ст. Відзначений пам’ятними подарунками Президента Польщі Александра Кваснєвського та Його Дружини Йоланти Кваснєвської.

З 2000 р. Б. Гудь зосередив свою увагу на українсько-польських конфліктах новітньої доби. Він є учнем, послідовником і популяризатором концепції відомого французького історика Даніеля Бовуа про переважно етносоціальний характер українсько-польського протистояння на теренах Правобережної України від поділів Речі Посполитої до закінчення ІІ світової війни. На цю тему опублікував низку статей та монографій, ставши одним із найавторитетніших українських дослідників згаданої проблематики.

Гудь Б.В. був членом Українсько-польського форуму партнерства та Українсько-польського форуму істориків. Учасник численних наукових конференцій, медійних та публічних дискусій у Польщі й в Україні на тему «Волині 43». Член наукових рад польських наукових видань, зокрема «Пшеґльонду Сеймовеґо». Член двох наукових рад по захисту кандидатських й докторських дисертацій. Автор понад сотні наукових публікацій англійською, німецькою, польською, українською мовами, присвячених українсько-польським відносинам, відносинам України з Європейським Союзом тощо.

Професор Гудь тісно пов’язаний з Прикарпатським національним університетом імені Василя Стефаника. Він сприяв налагодженню партнерських контактів нашого Університету з університетами Республіки Польща. Неодмінний учасник щорічних українсько-польських зустрічей в Яремчі. Автор наукових презентацій своїх монографій та перекладних видань провідних польських й західних науковців у стінах Університету. Переказав десятки екземплярів наукової літератури бібліотеці Прикарпатського університету.