Луць Володимир Васильович

Луць Володимир Васильович (11.12.1933 – 05.01.2021) – доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Премії імені Ярослава Мудрого, завідувач відділу проблем приватного права Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України. Почесний професор Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника ( з 2011 р.)

Народився Луць В.В. у с. Рилівка Шепетівського району Хмельницької області. У 1958 році закінчив юридичний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка. Трудову діяльність розпочав у 1957 році на посаді державного арбітра Львівського обласного держарбітражу. Навчання в аспірантурі Київського державного університету імені Тараса Шевченка (нині — Київський національний університет імені Тараса Шевченка) припало на 1959–1962 роки. Захистивши дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук «Кількість і строки виконання в договорах на поставку продукції виробничо-технічного призначення» у 1962 році, почав працювати доцентом кафедри цивільного права і процесу на юридичному факультеті Львівського державного університету імені Івана Франка, а з 1976 по 1996 роки очолював цю кафедру. Впродовж 1968–1971 та у 1977–1980 роках Луць В.В. обіймав посаду декана юридичного факультету цього вузу . У 1975 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Проблеми своєчасного укладення і виконання господарських договорів». У 1980 році йому було присвоєно вчене звання професора. У 1993 році обраний членом-кореспондентом Академії правових наук України. З 1996 року по 2002 рік — завідувач кафедри цивільного права та процесу Юридичного факультету Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. У 2000 році обраний дійсним членом (академіком) Академії правових наук України.

Впродовж 2002-2013 років завідував кафедрою цивільно-правових дисциплін Академії муніципального управління (м. Київ).

У 2004 році входить в редакційну колегію офіційного друкованого органу Вищого господарського суду України «Вісника господарського судочинства». Член науково-консультативних рад у Верховному Суді України, Вищому спеціалізованому суді України по розгляду цивільних і кримінальних справ, Вищому господарському суді України. Є арбітром Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України.

Нині — завідувач відділу проблем приватного права Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України.

Під його науковим керівництвом підготовлено 6 докторів і 31 кандидат юридичних наук. Напрями наукової діяльності — цивільне право, договірне, зобов’язальне, корпоративне право. Опублікував понад 400 наукових праць.

Заслужений діяч науки і техніки України (2003). У 2009 року нагороджений Грамотою Верховної Ради України. У 2014 році нагороджений Почесною грамотою Верховного Суду України, лауреат Премії імені Ярослава Мудрого у номінації “За видатні заслуги в законотворчій, судовій і правозастосовчій діяльності” (2014).