„Świat pieniądza” – z Polski na Ukrainę

W Iwano-Frankiwsku zaprezentowano przekład ukraiński adoptowanej do realiów ukraińskich książki dla dzieci o podstawach finansowości „Świat pieniądza”. http://kuriergalicyjski.com/images/archiwum/kg/pdf/kg_2019_2_318.pdf?fbclid=IwAR2TRoxNlQCitzTktXGLcN3mCOlKi_9n5M3y7_YT2BBQrAPd7beRbJHBeyk