На факультеті туризму завершила роботу експертна комісія з проведення первинної акредитаційної експертизи з напрямку підготовки 6.020106 «Менеджмент соціокультурної діяльності»

У період з 20 по 22 травня 2019 року на факультеті туризму Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника працювала експертна комісія МОН України з проведення первинної акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів з напрямку підготовки 6.020106 «Менеджмент соціокультурної діяльності».

Голова комісії – Світайло Ніна Дмитрівна – завідувачка кафедри психології, політології та соціокультурних технологій Сумського державного університету, кандидат філософських наук, доцент. Член комісії – Шпирало-Запоточна Лілія Романівна – доцент кафедри менеджменту мистецтва Львівської національної академії мистецтв, кандидат мистецтвознавства.

Висновок комісії: експертна комісія Міністерства освіти і науки України зробила висновок про можливість акредитації надання освітньої послуги у сфері вищої освіти у галузі знань 0201 «Культура» напряму підготовки 6.020106 «Менеджмент соціокультурної діяльності» за освітнім ступенем «бакалавр» у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» з ліцензованим обсягом 50 осіб денної та 50 осіб заочної форм навчання.

  • Робота експертної комісії на факультеті туризму