Олександр Сич представив до обговорення науковців свою монографію

Відомий науковець, державний діяч, кандидат історичних наук, докторант Інституту політичних та етнонаціональних досліджень імені І.Ф. Кураса НАН України, голова Івано-Франківської обласної ради, випускник нашого університету Олександр Сич підготував до друку монографію «Соціально-консервативний націоналізм». А сьогодні, 23 травня, в читальному залі імені Богдана Гаврилишина Наукової бібліотеки нашого університету автор представив сигнальний примірник монографії.

На апробацію видання прийшли науковці, викладачі, студенти, працівники бібліотеки, представники громадськості та журналісти. Модератором заходу виступив ректор університету, професор Ігор Цепенда.

Монографія є справді дискусійною та викличе жваве обговорення. Адже Олександр Сич зміг проаналізувати та узагальнити український націоналізм, з одного боку зробивши велику ретроспекцію та порівнявши його з процесами в світі. А з іншого  – показав його місце в сучасній Україні і тих глобальних процесах, які відбуваються в світі», – зазначив модератор заходу, ректор університету Ігор Цепенда.

Основна ідея книги – трансформація націоналізму з революційно-руїнницького на визвольному етапі у конструктивно-державницький на етапі державного будівництва. І на цьому етапі він має виступати як соціально-консервативний. Бо поряд із консервативним завданням збереження національної ідентичності ще актуальніше постає соціальне завдання збереження від вимирання нації, яка є носієм цієї ідентичності.

Окрім цієї лінії на 540 сторінках праці також присутні теми сучасного ренесансу націоналізму у країнах Західної Європи, становлення і його сучасний стан в Україні, роль націоналізму в українських революційних процесах і зокрема у Революції Гідності, його етнонаціональна політика та зовнішньополітична доктрина тощо.

«Ця монографія – результат моє праці за півтора десятка років. Це наукові статті, які я публікував протягом цих років на тему націоналізму. Насправді я постійно перебуваю в науковому полі націоналізму. Націоналізм сьогодні як ніколи знову став актуальним. І приклад цьому стара Європа, в якій відбувається ренесанс націоналізму і майже у кожній країні якої націоналістичні партії входять до лідерів політичного процесу і беруть участь у формуванні національних урядів», – резюмував Олександр Сич.

Під час зустрічі автор праці розповів, що після знайомства з проектом та сигнальним примірником нової монографії “Соціально-консервативний націоналізм” він планує всі висловлені думки, побажання і критичні зауваження врахувати при підготовці її остаточної редакції.

  • Презентація монографії О.Сича