Наші молоді науковці-біохіміки взяли участь у 4-му регіональному науковому симпозіумі «Єдине здоров’я»

З 20 по 24 травня у Києві проходив Четвертий щорічний регіональний науковий симпозіум в рамках концепції «Єдине здоров’я». Захід був організований як одна з складових Програми з написання наукових робіт (ПННР), що була впроваджена в рамках Програми зменшення біологічної загрози (ПЗБЗ) Агентства зменшення загрози (АЗЗ). Головним завданням ПННР є підтримка концепції «Єдиного здоров’я» і зменшення ризику виникнення захворювань в Україні шляхом поширення результатів наукової діяльності. У 2019 році до участі в Симпозіумі було подано 470 тез наукових доповідей від учасників з 10 країн світу.

Учасниками симпозіуму стали співробітники, аспіранти і студенти кафедри біохімії та біотехнології – Надія Бурдилюк, Ольга Стрільбицька, Уляна Семанюк, Антоніна Мельничук, Тетяна Струтинська, Аліна Заячківська та Христина Матвєєва, які презентували наукові роботи під час постерної сесії. Також Аліна Заячківська брала участь в паралельній усній доповіді англійською мовою. Доцент кафедри біохімії та біотехнології, к. б. н. Олег Лущак входив до складу експертної комісії симпозіуму.

Учасники мали змогу не лише оприлюднити результати своїх робіт, але й ознайомитися з тематиками інших праць колег з усієї України та з-за кордону, обмінятися досвідом, долучитися до цікавих дискусій та знайти однодумців для обговорення наукових питань спільного напряму досліджень. Беручи до уваги успіх попереднього заходу, у 2019 році до Симпозіуму було додано додаткові паралельні сесії з клінічної медицини, ветеринарної медицини, та громадського здоров’я. Крім того, в рамках Симпозіуму відбувся другий щорічний Форум з питань формування політики в рамках концепції «Єдине здоров’я», який об’єднав спеціалістів, зацікавлених у питаннях державної політики, що постають у медицині, ветеринарії та науково-освітній сфері.

Відповідно до ідеї Програми з написання наукових робіт (ПННР) ПЗБЗ, протягом всієї зустрічі експертна колегія здійснювала оцінювання наукових робіт молодих українських вчених та відібрала учасників, які співпрацюватимуть з міжнародними експертами, щоб отримати допомогу в аналізі даних, визначенні наукових журналів з високим індексом цитування та підготовці рукописів статей, що можуть бути направлені на рецензування та потенційно опубліковані. Відрадно зазначити, що серед відібраних експертною колегією робіт стали роботи наших молодих науковців – аспірантки 3 року навчання Ольги Стрільбицької та студентки 3-курсу Антоніни Мельничук, менторами яких будуть доктор Луїс ДаСільва (США) та доктор Сергій Михаловський (Великобританія).