Студент-біохімік Мар’ян Іваночко пройшов стажування в Польщі

Студент 3 курсу кафедри біохімії та біотехнології факультету природничих наук Прикарпатського національного університету Мар’ян Іваночко в період з 3 червня до 15 липня пройшов наукове стажування на кафедрі цитобіохімії Університету м. Лодзь (Республіка Польща) у рамках платформи IAESTE (International Association for the Exchange of Students for Technical Experience, Міжнародна асоціація по обміну студентами для проходження виробничої практики).

Програма стажування передбачала вивчення молекулярних механізмів неопластичної трансформації клітин, зокрема таких як:  епігенетичні модифікації при ракових захворюваннях;  індукція апоптозу у ракових клітин при В-клітинній лейкемії; роль глікозилювання білків у метаболізмі ракових клітин.

Для проведення таких досліджень наш студент-біохімік освоїв спеціальні методики, зокрема, методику роботи з культурами клітин (різновиди клітин раку молочної залози, тестування інгібіторів росту пухлинних клітин), виділення РНК з тканин печінки та культур клітин та визначення їх вмісту методами полімеразної ланцюгової реакція у реальному часі (real-time PCR) разом з MSP-PCR та частково SNP genotyping, а також денситометричний аналіз результатів, виділення білків, визначення їх вмісту методом Лоурі та методами гель-електрофорезу та вестерн-блоту.

По завершенню проходження наукового стажування Мар’ян Іваночко отримав відповідний сертифікат.