Восьмий всеукраїнський науковий семінар з психології

27–28 вересня в Прикарпатському національному університеті відбувся Восьмий всеукраїнський науковий семінар «Методологічні проблеми психології особистості», який охопив широке коло аспектів. Зокрема, йшлося про кількісні дослідження в сучасній психології особистості: переваги і обмеження, психометричні стандарти; якісні дослідження в персонології: психологічна герменевтика, дискурс-аналіз, наративний аналіз тощо; стратегію застосування змішаних методів досліджень у психології особистості та верифікація психотехнічних розробок у галузі психології особистості: проблеми і здобутки. Участь у семінарі взяли більше 60 осіб. Це – науковці з Києва, Одеси, Херсона, Тернополя, Чернівців, Львова, Дрогобича, Сум, Житомира, Кременця, Ніжина, Сєверодонецька та з Республіки Польща. 

Відкрили семінар проректор з науково-педагогічної роботи, доктор фізико-математичних наук, професор Сергій Шарин та заступник декана філософського факультету, кандидат психологічних наук, доцент Оксана  Федик.

Першу доповідь «Досвід застосування змішаних методів дослідження:  кейс «соціальна напруженість»  у суб’єктивному вимірі» виголосила доктор соціологічних наук, професор, завідувач відділом соціальної психології Інституту соціології НАН України (м. Київ) Олена Злобіна. Власними здобутками в царині методології поділився доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології Дрогобицького державного університету імені Івана Франка Мирослав Савчин, який виступив з доповіддю «Метаметодологічні орієнтири в дослідженні проблем особистості».

Під час роботи семінару своїми дослідженнями поділилися з колегами науковці Прикарпатського університету. З темою «Метамодерністські засади медіапсихології» виступила Зіновія Карпенко, доктор психологічних наук, професор кафедри соціальної психології та психології розвитку філософського факультету, керівник науково-дослідного Центру «Психологія розвитку особистості» Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Результати міждисциплінарних студій на тему «Методологічні засади діахронічного аналізу  розвитку особистості в психології» представила кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної психології та психології розвитку філософського факультету нашого університету Світлана Литвин-Кіндратюк. Аспірант кафедри соціальної психології та психології розвитку Олександр Савчин відрефлексував методологічні і методичні труднощі вимірювання суб’єктивного теперішнього.

З актуальною темою «Софійність як умова консолідації нації в мультикультурному суспільстві»  виступила Оксана Яремчук, доктор психологічних наук, доцент, провідний науковий співробітник лабораторії психосоціальних і політико-психологічних досліджень Інституту соціальної та політичної психології НАПН України (м. Київ). Колективні здобутки кафедри психології Сумського державного університету імені А. С. Макаренка презентувала доктор психологічних наук, професор і завідувач кафедри Світлана Кузікова у своєму виступі «Особистість ефективних ведучих Т-груп у контексті сучасних емпіричних досліджень». Класична проблема предмету і методу в дослідженнях з психології особистості була висвітлена в доповіді доктора психологічних наук, професора, завідувача кафедри загальної та практичної психології Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя Миколи Папучі. Про методичні аспекти психодинамічної терапії розповів доктор PHD, завідувач кафедри психології Державного педагогічного університету імені національної комісії з питань освіти у Кракові (Польща) Рафал Абрамцьов.

Матеріали конференції будуть надруковані у фаховому науковому журналі «Психологія особистості» за 2019 рік. 

  • Восьмий всеукраїнський науковий семінар з психології