VI Султанівські читання

В університеті днями відбулася чергова Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «VI Султанівські читання. Українська літературознавча полоністика: стан і перспективи розвитку». Організатором заходу традиційно виступила кафедра світової літератури і порівняльного літературознавства факультету філології. 

У науковому форумі взяли участь доктори наук і професори, кандидати наук і доценти, аспіранти, викладачі, магістри, учителі та студенти-магістранти вітчизняних закладів вищої освіти та університетів Польщі, які представляли наукові галузі літературознавства, педагогіки (методики викладання польської словесності) та філософії.  

Під час відкриття конференції з вітальним словом виступили проректор з наукової роботи Прикарпатського національного університету, професор Валентина Якубів, декан Факультету філології, професор Роман Голод. Зі вступним словом «Полоністика на кафедрі світової літератури і порівняльного літературознавства Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника» перед учасниками заходу виступив завідувач кафедри світової літератури і порівняльного літературознавства, професор Ігор Козлик. Першу пленарну доповідь «Wychowawczy aspekt procesu nauczania literaturoznawstwa w szkole wyższej na Ukrainie i w Polsce», присвячену тісному взаємозв’язку в університетській освітній діяльності літературознавчого і педагогічного аспектів, виголосив професор, доктор Анджей Совінський з Ґожова Великопольського.

У рамках програми конференції науковці виступили з доповідями, тематика яких відображала  структуру і напрями розгортання сучасної української літературознавчої полоністики: це власне полоністичні студії та компаративістичні дослідження польських літературно-художніх практик. Також були проведені круглий стіл та презентація нової наукової та художньої літератури.

Зокрема, круглий стіл був присвячений обговоренню стану української полоністики у науковому, освітньому та культурному просторі України. Тут йшлося про вектори сучасного розвитку літературознавчої полоністики в Україні, про широке коло актуальних проблем, пов’язаних з браком соціальної активності самої академічної спільноти в Україні і в Польщі. 

На презентації нової наукової та художньої літератури були представлені видання: «Гармония – абсолютна, а дисгармония – относительна». Памяти М. М. Гиршмана»; випуски наукового збірника статей «Султанівські читання» (VII за 2018 і VIII за 2019 рік) та збірка поезій Еліни Свенцицької «Речі, що лишилися від дому». 

Робочими мовами конференції були українська, польська, англійська та російська, що дозволило охопити  широке коло фахівців різних мовних спільнот світу.

Як зазначили організатори заходу тематичне спрямування «VI Султанівських читань» – українська літературознавча полоністика з виходом на проблеми викладання польської словесності в школах України – не випадкове. Воно пов’язане не тільки з історичними особливостями Прикарпаття й України, культуру яких органічно включає полоністичну складову, а й з реаліями сьогодення, ключовою з яких є інтеграція України у загальноєвропейський цивілізаційний, у тому числі науковий і освітній простір. З огляду на це свого значення набуває і розвиток літературознавчої славістики як науково-гуманітарної діяльності.

  • Султанівські читання