В університеті відбулася звітна наукова веб-конференція викладачів, докторантів, аспірантів та студентів університету за 2019 рік

6 квітня 635 викладачів університету з усіх структурних підрозділів взяли участь у дистанційному пленарному засідання за допомогою системи Webex Cisco  (https://pu.webex.com/meet/pnu.conf)
 
Зі вступним словом виступив ректор університету Ігор Цепенда. Далі відбулося обговорення доповідей «Художньо-естетична парадигма сучасної української прози для дітей та юнацтва» докторки філологічних наук, доцентки Тетяни Качак та «Актуальні суперечності соціально-педагогічної підтримки материнства й дитинства в незалежній Україні» докторки педагогічних наук, доцентки Вікторії Стинської.
 
7 та 8 квітня відбудуться дистанційні пленарні засідання секцій та підсекцій у навчальних підрозділах за допомогою системи Webex Cisco   (згідно з графіком) (https://pu.webex.com/meet/pnu.conf)
 
7 квітня

10.00 – 11.00 Економічний факультет 

11.00 – 12.00 Педагогічний факультет

12.00 – 13.00 Факультет іноземних мов

13.00 –14.00 Філософський факультет

14.00 – 15.00 Факультет математики та інформатики

15.00 – 16.00 Факультет філології

16.00 – 17.00 Факультет туризму

8 квітня

10.00 – 11.00 Фізико-технічний факультет

11.00 – 12.00 Факультет історії, політології і міжнародних відносин

 12.00 – 13.00 Факультет природничих наук

 13.00 –14.00 Факультет фізичного виховання і спорту

14.00 – 15.00 Інститут післядипломної освіти та довузівської підготовки, Коломийський навчально-науковий Інститут

15.00 – 16.00 Навчально-науковий Інститут мистецтв

16.00 – 17.00 Навчально-науковий Юридичний інститут
 
На основі виступів викладачів, докторантів, аспірантів та студентів на секційних засіданнях, буде видано два збірники матеріалів конференцій: студентський збірник наукових праць «Еврика» та збірник матеріалів тез конференції викладачів, докторантів та аспірантів.