У склад методичних груп увійдуть найкращі студенти

26 червня в університеті відбулося розширене онлайн-засідання Вченої ради за участю професорсько-викладацького складу. У заході, який відбувався за допомогою хмарної платформи pu.webex.com, взяло участь близько півтисячі осіб. Онлайн-засідання провів ректор університету, професор Ігор Цепенда. 

Головне питання порядку денного – результати освітньої діяльності університету в 2019-2020 навчальному році та завдання підрозділів щодо підвищення якості освіти. З доповіддю-презентацією виступив проректор з науково-педагогічної роботи, професор Cергій Шарин. Він,зокрема, поінформував, що в університеті ліцензовано 7 освітніх програм на 7-ми спеціальностях ступеня молодшого спеціаліста; 87 освітніх програм на 50-ти спеціальностях на рівні бакалавр, 66 освітніх програм на 43-х спеціальностях на рівні магістр та 25 освітніх програм на 25-ти спеціальностях на рівні доктора філософії. Професор Сергій Шарин також звернув увагу, що цьогоріч в університеті створено Центр забезпечення якості, який здійснює моніторинг освітньої діяльності, академічної доброчесності та формує аналітичні дані академічної діяльності для ефективного управління якістю освіти. Для ефективного функціонування системи внутрішнього забезпечення якості освіти та освітньої діяльності і залучення до процедур забезпечення якості стейкхолдерів створена Рада з якості університету.

У своїй доповіді Сергій Шарин відзначив методично-організаційний супровід навчального процесу. Науково-методична рада університету протягом звітного року розробила та внесла зміни до ряду нормативних документів, оперативно, реагуючи на виклики, що ставилися насамперед акредитаційними комісіями. Цього навчального року університет прийняв рішення про запровадження електронних журналів та електронних відомостей, наразі це реалізовано через Google диск, а з вересня планується використання кабінету викладача з доступом через корпоративну пошту в домені pnu.edu.ua.

«Особливо актуальним в сучасних умовах конкуренції, є підвищення якості, вдосконалення змісту, запровадження нових інноваційних підходів до підготовки фахівців», – підкреслив професор Сергій Шарин.

Під час онлайн-засідання відбулося обговорення доповіді, в ході якого виступаючі внесли ряд пропозицій щодо підвищення якості освіти в університеті. Зокрема, ректор університету Ігор Цепенда запропонував створити методичні групи по кожному курсу освітньої програми, до складу яких увійшли б разом з викладачами і кращі студенти з метою узгодження реального навчального навантаження. Такі групи вже розпочнуть свою роботу в новому навчальному році.

Після обговорення учасники розширеного онлайн-засідання Вченої ради схвалили доповідь проректора з наукового-педагогічної роботи, професора Сергія Шарина та прийняли відповідну Ухвалу.

На завершення ректор Ігор Цепенда в контексті основного питання порядку денного розширеного онлайн-засідання Вченої ради звернув увагу професорсько-викладацького складу на ті виклики, які постали перед університетом в умовах пандемії. Він подякував усім за особисту відповідальність, натхненність та плідну працю.  

«Наше сьогоднішнє завдання полягає в об’єднанні всіх сил. Для нас цікава думка кожної людини – від старшого лаборанта до ректора – в питанні того як організувати навчальний процес в університеті в різних варіантах, в різних гібридних варіантах для того, щоб бути готовим до нових викликів. Потрібно спільно виробити ті можливі моделі освітнього процесу, які будуть дозволяти нам блискавично реагувати на ті чи інші проблеми», – зазначив ректор.