У Всесвітній день науки вітаємо наших молодих науковців-стипендіатів!

Президією Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки призначено стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених (Постанова № 06 від 06 листопада 2020 року).

Серед стипендіатів і двоє молодих науковців Прикарпатського національного університету – доктор економічних наук, професор кафедри фінансів економічного факультету Роман Щур та молодший науковий співробітник Ростислав Яворський.

Роман Щур – автор 107 наукових публікацій. В результаті його наукових досліджень розроблено й обґрунтовано теоретико-методологічні засади функціонування фінансів об’єднаних територіальних громад та розроблено на цій основі науково-прикладні рекомендації щодо модернізації управління ними для забезпечення соціально-економічного розвитку сільських, селищних та міських територій у регіонах України. За останні 5 років (2015-2019 рр.) науковець опублікував 55 робіт (в т.ч. 2 статті проіндексовані в міжнародній наукометричній базі Web of Science Core Collection, 1 одноосібну монографію, 2 колективні монографії, 1 наукову статтю у закордонних виданнях, 21 наукову статтю у фахових виданнях, 19 матеріалів міжнародних і всеукраїнських конференцій, 9 навчально-методичних видань).

Ростислав Яворський – автор 44 друкованих праць. Опубліковані результати експериментальних досліджень молодого науковця відзначаються багатогранним підходом та систематичним аналізом, що є важливим з точки зору тонкоплівкового матеріалознавства і напівпровідникових наноматеріалів. Важливість та новизна експериментальних підходів підтверджується, як значною кількістю наукових статей, що індексуються в міжнародних базах даних (Scopus, Web of Science) ‒ 11, так і наявністю патенту України на корисну модель.

Варто зазначити, що стипендіатами Кабінету Міністрів України є ще троє викладачів нашого університету – Іван Буртняк, доктор економічних наук, професор кафедри економічної кібернетики економічного факультету; Ольга Зозуляк, докторка юридичних наук, професорка кафедри цивільного права Навчально-наукового Юридичного інституту; Юлія Максимів, кандидатка економічних наук, доцентка кафедри обліку і аудиту економічного факультету. Всі успішно пройшли атестацію за період з травня 2020 року по жовтень 2020 року і відповідно далі продовжують отримувати стипендію.

Також з нагоди свята – Всесвітнього дня науки в ім’я миру і розвитку – вітаємо усіх, хто працює в царині науки, хто активно долучається до розвитку науки. Бажаємо вам віри в свою справу, наполегливості, творчих успіхів і нових відкриттів задля розвитку нашого університету та рідної  України!