Вічна пам’ять

5 січня на 88-му році життя відійшов у вічність професор кафедри цивільного права Навчально-наукового Юридичного Інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, заслужений діяч науки і техніки України, Почесний професор Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника 

                                             ЛУЦЬ  ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ

Ректорат, профспілковий комітет та колективи Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, Навчально-наукового Юридичного Інституту глибоко сумують з приводу смерті колеги та висловлюють співчуття рідним і близьким покійного. 

 

Довідково.

Володимир Васильович Луць народився 11 грудня 1933 року в селі Рилівка Шепетівського району Хмельницької області. У 1958 році закінчив юридичний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка. Трудову діяльність розпочав на посаді державного арбітра Львівського обласного державного арбітражу. З 1959 року по 1962 рік Володимир Васильович навчався в аспірантурі Київського державного університету імені Тараса Шевченка. Захистивши у 1962 році дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Кількість і строки виконання в договорах на поставку продукції виробничо-технічного призначення», почав працювати доцентом кафедри цивільного права і процесу юридичного факультету Львівського державного університету імені Івана Франка, а з 1976 року – завідувачем кафедри цивільного права і процесу юридичного факультету Львівського державного університету імені Василя Стефаника.

У 1975 році Володимир Васильович Луць захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему «Проблеми своєчасного укладення і виконання господарських договорів». Вчене звання професора присвоєно у 1980 році.

З 1996 року по 2002 рік Володимир Васильович Луць був завідувачем кафедри цивільного права і процесу юридичного факультету Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

У 1993 році Володимир Васильович Луць обраний членом-кореспондентом Академії правових наук України, у 2000 році обраний дійсним членом (академіком) Національної академії правових наук України, у 2003 році присвоєно звання Заслуженого діяча науки і техніки України, у 2011 році присвоєно звання Почесного професора Державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».

З 2005 по 2018 рік Володимир Васильович був завідувачем відділу проблем приватного права Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України, а з 2018 року – головним спеціалістом відділу проблем приватного права.

Володимир Васильович є автором понад 400-х наукових публікацій, під його керівництвом захищено понад десять докторських дисертацій та тридцять п’ять кандидатських дисертацій. Входив до складу редакційних колегій збірника наукових статей «Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України», Міжнародного журналу «Право і суспільство» навчально-наукового юридичного інституту Прикарпатського національного університету, електронного наукового журналу «Ius Privatum», юридичного науково-практичного щоквартальника «Часопис Київського університету права», щомісячного інформаційно-аналітичного журналу «Економіка. Фінанси. Право», офіційного друкованого органу Вищого господарського суду України «Вісника господарського судочинства».

Як член робочої групи, брав участь у розробці проекту Цивільного кодексу України 2003 року та підготовці коментарів до нього, є членом науково-консультативних рад у Верховному Суді.

Вклад Володимира Васильовича Луця у розвиток сучасної цивілістики неоціненний!

Світла пам’ять про Володимира Васильовича Луця завжди буде в наших серцях!