Онлайн-конференція з питань реалізації механізмів прямої демократії

На базі кафедри конституційного, міжнародного та адміністративного права Навчально-наукового Юридичного інституту днями відбулася Міжнародна науково-практична онлайн-конференція «Міжнародні і національні механізми прямої демократії: теорія і практика».  Модератором заходу виступив завідувач кафедри конституційного, міжнародного та адміністративного права Навчально-наукового Юридичного інституту, кандидат юридичних наук, доцент Володимир Розвадовський.

Із вступним словом до учасників наукового форуму звернулись заступник директора Навчально-наукового Юридичного інституту, кандидат юридичних наук, доцент Юрій Микитин, завідувач кафедри конституційного, міжнародного та адміністративного права, кандидат юридичних наук, доцент Володимир Розвадовський. 

Робота конференції велась за 4-ма найбільш важливими напрямами у цій сфері, а саме: проблематика основоположних засад прямої демократії в Україні та світі: філософсько-світоглядні, загальнотеоретичні та історико-правові аспекти; проблеми удосконалення основних форм прямої демократії в Україні та світі; проблематика інституційних, організаційних та функціональних механізмів у сфері забезпечення прямої демократії; проблеми забезпечення прямої демократії у виключних, особливих і надзвичайних умовах та при здійсненні особливих процедур. 

До участі у обговоренні актуальних проблем реалізації механізмів прямої демократії долучилися представники наукової доктрини України та Польщі, народні депутати України, практики, представники громадських організацій, а також студенти.

Під час конференції відбулися цікаві обговорення та дискусії з приводу актуальності прямої демократії в Україні та світі. Зокрема Олена Вінтоняк, народний депутат України, голова підкомітету з питань регіонального та транскордонного співробітництва між Україною та країнами-членами ЄС Комітету Верховної ради України з питань інтеграції України до Європейського Союзу у своїй доповіді «Пряма демократія: актуальність у світі та в Україні» запропонувала запровадити використання електронних сервісів у референдумах із можливим поступовим впровадженням електронного голосування. Przywora Bogusław, Dr hab, Profesor, kierownik Katedry Prawa Ustrojowego i Porównawczego Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie у своїй доповіді «Instytucja referendum lokalnego na  Ukrainie i w Polscepróba analizy» (Організація місцевого референдуму в Україні та Польщі – спроба аналізу) здійснив порівняльний аналіз організації місцевого референдуму в Україні та Польщі. Іван Панкевич, доктор юридичних наук, професор кафедри конституційного права та галузевих дисциплін Національного університету водного господарства та природокористуванням (м. Рівне) у доповіді  «Народоправство в Україні та європейська демократична традиція» розкрив поняття народоправства у розрізі європейської демократичної традиції.

За результатами виступів, доповідей та обговорень було запропоновано цілу низку науково-теоретичних та практичних рекомендацій, які викладені у збірнику матеріалів конференції та передані до відповідних органів публічної влади.